Muhasebe

Yük Taşımacılığı Hizmet Alımında Tevkifat Uygulaması

Yük taşımacılığı malların depodan alınıp, müşterinin belirlediği yere fiziksel şekilde taşınmasıdır. Firma, sevkiyat aşamasına geçmeden önce malın paketlemesini yapar veya yaptırır. Aynı zamanda taşıma hizmetini nakliye ve lojistik firmaları sağlar. Malın taşımasını ise dört şekilde sınıflandırabiliriz.

Yük Taşımacılığı
Yük Taşımacılığı
 • Malı Kargo firması taşıyabilir
 • Mal satışını yapan firma kendi malını kendi taşıyabilir
   • Satışı yapılan malları nakliye firması taşıyabilir
   • Ticari malı satın alan firma kendi aracıyla malı taşıyabilir

   Nakliye hizmetini veren firma, verdiği hizmetin durumuna göre faturayı tevkifatlı veya tevkifatsız şekilde düzenler.

   Yük Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı Nasıl Uygulanır

   Yük taşımacılığı hizmeti ile ilgili Resmi Gazetede 16.02.2021 tarihinde 31397 sayılı gazete ile yeni bir Tebliğ yürürlüğe girmiş oldu. Bu şekilde KDV Genel Uygulama Tebliğin (Seri No:35) yürürlüğü girmesi ile kara yolu ile yük taşımacılığı hizmetine 2/10 oranında KDV tevkifatı başladı.

   bilgi
   Kara Yolu Yük Taşımacılığı
   • Kara yolu ile yük taşımacılığı hizmeti verenler KDV tevkifatlı fatura düzenler
   • 01.03.2021 tarihinden itibaren yük taşımacılığında 2/10 oranında tevkifat uygulanacaktır
   • 2021 yılı için KDV dahil 1.000 TL aşması durumunda geçerlidir. (1 Temmuz 2021 tutar değişti)
   • 2021 yılının 1 Temmuz tarihinden itibaren KDV dahil 2.000 TL ve üzeri tutarlar tevkifata tabidir.

   Fason konfeksiyon hizmeti alan firma KDV2 beyannamesi düzenliyordu. Yeni uygulama ile nakliye hizmeti alan firma da aynı şekilde KDV2 beyannamesi düzenleyecektir.

   Yük Taşımacılığında Tevkifattan İstisna Durumlar Nelerdir?

   Kanun koyucu düzenledikleri faturada hangi ticari işletmelerin istisna veya zorunlu tutulduğunu belirlemiştir. Bu durumda;

   bilgi
   Araca Firmalar Tevkifatlı Fatura Düzenler
   • Kargo İşletme Yetki Belgesi’ne sahip işletmelerin daha açık ifade ile M1, M2, M3 yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler muaftır
   • Taşımacılık ile zorunlu belge ve sertifika sahibi E, G, K, L, N, P, R yetki belge sahibi gerçek ve tüzel kişiler düzenledikleri faturada KDV tevkifatından muaf değildir. Faturaları tevkifatlı düzenler.

   Açıklamadan da anlaşılacağı gibi halk arasında kullanılan kargo firmaları muaf tutuluyor ancak yük taşımacılığı hizmeti veren işletmeler KDV dahil 1.000 TL’nin üzerindeki faturalarda KDV tevkifatı uyguluyor.

   Yük Taşımacılığında Bazı Özel Durumlar ve Uygulamaların İzahatı

   Taşımacılık hizmetini yüklenen firma aynı zamanda taşıma hizmetini aracı firmaya devrettiği durumlarda oluyor. Böyle durumlarda eğer firma;

   bilgi
   Tevkifat Kodu
   • Yük taşıma hizmetini aracı firmaya devrettiyse
   • Taşıma hizmetini devretmeden başka firmaya yaptırdıysa

   böyle durumda hizmeti veren firma hizmet verdiğinde tevkifatsız fatura düzenler. Her ne kadar yükü taşıyan firma nakliye işi yapsa da başkası nam ve hesabına yapmıştır. Ancak İşi organize eden ana nakliye firması hizmet verdirdiği aracı firmaya faturayı tevkifatlı şekilde düzenler.

   Bununla birlikte mal ve hizmeti üreten firma sattığı malın aynı zamanda nakliyesini de yapar. Verdiği nakliye hizmetine karşılık tutarı faturada ayrı şekilde gösterir. Eğer tutar 2.000 TL ve üzerinde ise tevkifata tabi şekilde faturayı düzenler. Bu şekilde sattığı mal ve verdiği nakliye hizmeti için aynı faturayı kullansa da nakliye hizmeti için tevkifat kesintisi yapar.

   Alınan Tevkifatlı Faturanın Muhasebe Kaydını Nasıl Yaparız?

   Yük taşımacılığında aldığımız tevkifatlı faturanın muhasebe kaydının nasıl yapılacağını Datasoft muhasebe programına göre izah edeceğiz. Elbette alınan hizmetin türüne göre firmanın muhasebe kaydı farklı olacaktır. Bununla beraber hizmet aldığı firmaya eksik ödediği 136,80 TL tevkifat tutarını KDV2 beyannamesi ile beyan edip ödeyecektir.

   bilgi
   Tevkifatlı Alınan Faturanın Muhasebe Kaydı
   • İmalat yapılan hammadde ve hizmetin taşınması durumunda 150 no.lu hesapta izliyoruz
   • Ticari malın taşınması durumunda ise 153 no.lu hesaba kaydederiz.

   Sık sık yeni çıkan veya güncellenen Vergi Kanunları takibi zorlaştırıyor. Her çıkan kanunun uygulamaya geçmesi ile yeni bir sayfa açılıyor. Bunların takibini gerek firmalar ve gerekse muhasebeciler dikkatli şekilde yapıyor. Ancak gündemi takip ederken özellikli konuların gözden kaçmaması için Maliye Bakanlığının tedbir alması gerekir. Güncel şekilde çıkan ve değişen mevzuatı yayınlayıp tasnif ve indekslemesi de gereklidir. Zira kanun, uygulama genel tebliği veya mukteza gibi aynı konu değişik açılardan irdeleniyor. Gel gör ki hepsi dağınık ve özel bilgi gerektiren konular. Farklı bir indeksleme ile aynı konu başlığında ilgili başlıkları görebilsek çok faydalı olur.

   Siz de konu takibinde ilgili birimlerin verdiği hizmeti yeterli görüp memnun kalıyor musunuz?