Araç Lastik Alımında Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Araç lastik satın alındığında muhasebe kaydının nasıl yapılacağını izah edeceğiz. Öncelikle araç lastiğinin firmanın gider veya demirbaş muhasebe kaydı ile ilgili yayınlanmış Kanun, Tebliğ ve Mukteza konusuna değineceğiz.

5024 sayılı kanunun çıkarılmasıyla Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmıştır. Her şeyden önce yeni çıkarılan bu kanun bir nevi köşe taşı olmuştur. Kanunun 315 inci maddesinde ise yıpranma payına dahil iktisadi kıymetlerin itfası yapılırken faydalı ömrünün dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte oranların ise Bakanlıkça tespit ve ilan edileceği açıklanmıştır.

Lastik satış mağazası. Rafta diklemesine duran araç lastikleri var. Elinde eldivenle satış elemanı müşterisine lastik çıkarıyor.
Araç Lastik Seçimi

Araç Lastik ve Amortisman Oranını Nasıl Uygularız, Nelere Dikkat Etmeliyiz

5024 sayılı kanun çerçevesinde 3 ünce maddesinde 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesi Maliye bakanlığınca yeniden güncellenmiştir. Normal amortisman ve Azalan bakiyeler usulüyle amortismanın nasıl uygulanacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Öncelikle hangi iktisadi kıymetin nasıl bir amortisman oranına tabi olduğu konusunu irdeleyeceğiz. Maliye Bakanlığı İktisadi kıymetlerde uygulanan amortisman oranını Kanundan aldığı yetkiyle zaman zaman güncelliyor. Aynı zamanda VUK 339 ve 333 sıra no.lu tebliğleriyle yürürlükteki güncel listeye ulaşabilirsiniz.

Beyaz renkli bir binek otomobil tamirciye getirilmiş. Kriko ile araç havaya kaldırılmış. Tamirci ise sağ ön tekerleği sökmeye çalışıyor. Üzerinde gri renk tulum var. Yere çömelmiş durumda.
Araçların Yıpranma Payı

Bununla beraber Vergi Usul Kanunun 313 üncü maddesinde vakıf olmamız gerekir. İlgili maddede satın alınan iktisadi kıymetin yıpranma payına tabi olması için gereken alt sınırı belirtiyor. Ve alt sınır her sene güncelleniyor. Bunun yanında satın alınan kıymetin demirbaş sayılabilmesi için ekonomik ömrünün 1 yıldan fazla olması gerekiyor.

 • 2021 yılı VUK Genel Tebliği Sıra No: 522 Amortisman alt limit 1.500 TL
 • 2020 yılı VUK Genel Tebliği Sıra No:513 Amortisman alt Limit 1.400 TL
 • 2019 yılı VUK Genel Tebliği Sıra No:504 Amortisman alt Limiti 1.200 TL

şeklinde sıralayabiliriz.

Binek Araç ve Ticari Araçlarda Lastik Giderinin Genel Değerlendirilmesi

Maliye Bakanlığı mükelleflerden gelen talepler doğrultusunda kanun ve tebliğlerde esneme ve ek yorumlar yapar. Kısaca açıklamalarla Kanun metni ve ilgili tebliğler çerçevesinde konu irdeleniyor. Vergi mükellefi için en popüler olanı ise Muktezalardır. Oysa kanun, Tebliğ, Mukteza, İç Genelge, Uygulama Tebliği gibi bir çok yardımcı unsurun olması işlerin takibini biraz zorlaştırıyor.

Karla kaplı dağ dolu resmi var. Aracın sadece sol tekerleğinin resim çekilmiş. Karlı havada kaymaması için, lastiğin diş kısımları vurgulanıyor. Dişlerin arasında kar var.
Binek Araç Lastik Gideri

339 ve 333 sıra numaralı Tebliğ ile 3.72 bölümünde

 • Otomobil
 • Kamyon
 • Minibüs
 • Midibüs
 • Yük arabaları
 • Özel amaçlı kullanılan araçlar ve benzerleri araçlara ait lastikler

ile ilgili açıklama yapılıyor. Burada lastiklerin faydalı ömrünün 2 yıl olduğu ve amortisman oranın %50 şeklinde uygulanacağı açıkça belirtiliyor.

Öte yandan 345 sıra no.lu VUK ile işyerlerinde ticari amaçlarla kullanılan otomobil, minibüs ve yük arabaları gibi araçlarla ilgili açıklama yapılmıştır. 339 ve 333 sıra no.lu tebliğe atıfta bulunuluyor. Her ne kadar araç lastiklerinin amortisman oranı belirtiliyor olsa da ekonomik ömrünün 1 yıldan az olması durumunda gidere yazılmasının uygunluğu izah ediliyor. 345 no.lu tebliğ gerek firma sahipleri için, gerekse muhasebe faaliyetinde bulununlar için can simidi olmuştur. Ancak tebliğde hangi sektörde faaliyette bulunan mükellefin faydalanacağı detayı belirtilmiyor. Bunu tespiti de ancak objektif kriterlere göre kendimiz yapabiliriz.

Araç lastiği üretim yeri. Bir adet makine araç lastiğinin dişe yapının ölçümünü yapıyor.
Binek Araç Lastikleri

Araç Lastik Gideri ve Muhasebe Kayıt Uygulaması Nasıldır

Konuyu genel olarak değerlendirdiğimizde araç lastik giderinin muhasebe kaydında da iki farklı durum vardır. Tebliğde belirtildiği gibi ekonomik ömrü 1 yıldan az olan iktisadi kıymet gidere yazılabiliyor. Firmanız faaliyeti gereği binek aracını yoğun kullanabilir. Buna bağlı olarak araç lastiklerinin ekonomik ömrü 1 yıldan az olabilir. Kullanılan otomobilin binek otomobil veya ticari araç olması durumuna göre muhasebe kaydı da farklı olacaktır. 7194 ve 193 sayılı kanunlarda binek araçlarla ilgi gider kısıtlaması getirilmiştir. Bu çerçevede araç lastiği muhasebe kaydı iki şekilde olacaktır.

 • Ticari araç olduğunda doğrudan pazarlama gideri olarak kaydediliyor.
 • Binek araç olduğunda kıst dönem olarak gidere kaydediliyor

. Daha açık ifade ile lastik giderinin %70 lik kısmı gidere kaydedilirken %30 luk kısmı KKEG hesabına kaydedilir.

Datasoft muhasebe programı ile raç lastik alışının muhasebe kaydı, görüntüsü.
Binek Araç Muhasebe Kaydı

Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Muktezalar, Uygulama Tebliğleri

Ülkemiz de çok çabuk bir şekilde dijitalleşmeye girmiş durumda. Bununla birlikte çok sık çıkan kanunlar, Kanun hükmünde kararnameler ve diğerlerinin takibini yapmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Her ne kadar dijital çağa gelmiş olsak da hem uygulama hem de takip konumunda olaylara yetişmek neredeyse imkansız. Gün geçmesin ki yeni bir uygulama, yeni bir güncelleme çıkmasın. Bu çerçevede konu bazında Kanun, Yönetmelik vb. bilgilerin indekslenmesi kullanım açısından pratik olacaktır. Yetkililerden böyle bir dijital hizmetin sağlanmasını ister misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.