Muhasebe

Fason Alış Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Fason Alış Faturası nedir? Öncelikle fason konfeksiyon işinin tarifini yapalım. Kumaş ve yardımcı malzemenin başka bir firmada ücret karşılığı diktirilmesidir. Yaptırdığımız dikim hizmetine karşılık, dikimi yapan işletme bize fatura düzenler. Firmanın düzenlediği faturaya ise fason fatura diyoruz. Ayrıca fason işi yaptıran işletmeler için bu en büyük maliyet kalemidir. Hazır giyim ticaretiyle uğraşan firmaların büyük çoğunluğu mamulün imalatını kendileri yapmaz. Fason alış faturası muhasebe kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Çünkü firmaların imalat yapması yüksek maliyetli yatırım gerektirir. İş hacminin büyüklüğüne göre firmanın atölye kurup imalat yapması maliyet açısından bazen verimli de olmayabilir. Çünkü firmanın imalat yapması durumunda;

Fason Fatura
Fason Fatura
 • İmalat için atölye yerinin satın alınması veya kiralanması
 • İmalatta çalışacak makineci ve ara elemanların temini
 • İmalat yapmak için kesim, dikim makinaları ve teçhizat alınması
 • Gerekli yazılım ve ekipmanların temin edilmesi
 • İşçilerin iş güvenliğinin sağlanması gerekiyor.

Bu nedenle, firmalar imalat yerine fason iş yaptırarak ticaretini yapabiliyor. Elbette işletme, aldığı kumaşı fason dikim yaptırarak, mamul hale getirebiliyor. Bu nedenle, imalatı olmayan firmalar için, fason iş yaptırmak ve buna bağlı olarak fason alış faturası ve takibi önem arz eder.

Fason Tekstil Firmaları Nasıl Çalışır

Fason dikim işi emeğe dayandığı için, kanun koyucu fason tekstil sektörünü farklı değerlendiriyor. Bu nedenle de fason alış faturası ticari faturadan farklı şekilde tanzim ediliyor. Hizmet ağırlıklı olduğu için, kanun koyucu fason ticareti yapan firmalara tevkifatlı fatura kesme şartını getirmiştir.

Fason tevkifat oranları KDV kanununun 9’uncu maddesinde düzenleniyor. İlgili maddenin 1 fıkrasına göre Maliye Bakanlığının oranları güncelleme yetkisi vardır. Bu nedenle zaman zaman fason KDV oranlarında değişmeler oluyor. 01.03.2021 tarihinde yapılan güncelleme ile tevkifat oranı 5/10 iken 7/10 şeklinde değişti. Bu düzenleme ile fason hizmetini veren firma;

 • Önceden 5/10 oranında yapılan kesinti (28/02/2021 sona erdi)
 • Yeni düzenleme ile 7/10 olarak (01/03/2021 yürürlüğe girdi)
Klasörün içinde kesilmiş faturalar var. Sağ tarafta orta boy hesap makinesi duruyor. Telefonun arka tarafında cep telefonu var. Telefon uyku modunda siyahlara bürünmüş. Zaman en iyi mürebbidir.
Tevkifatlı Fatura Oranı

Fason hizmeti alan firma 7/10’luk KDV’yi KDV2 beyannamesi ile tahakkuk ettirip ödeyecektir. KDV2 beyannamesinin vergi dairesine verilme ve ödeme günü her ayın 28’i olarak belirlenmiştir. Son günün resmi tatil gününe rastlaması durumunda sonraki ilk iş günün mesai bitimi, son gün kabul ediliyor. Alınan fason alış faturası kontrolünün yapılarak oranlarını doğruluğu teyit edilmelidir.

Alınan Fason Fatura ve Datasoft Programı ile Muhasebe Kaydı

Fason alış faturası muhasebe kaydı, diğer faturalardan biraz farklıdır. Faturanın muhasebe kaydını, datasoft muhasebe programı ile yapacağız.

Öncelikle muhasebe kaydının yapılarak, KDV2 beyannamesinde gösterilebilmesi için program ayarının doğru yapılması gerekir. Ancak bu durumda F tuşlarını kullanarak sorunsuz muhasebe fişi oluşturabiliriz. Aksi durumda beyannameyi BDP ile düzenleyip sisteme yüklememiz gerekir. Datasoft programı ile muhasebe fişi oluşturmak için sırasıyla şunları yapmalıyız,

 • Fason hizmet alınan firmanın cari kaydının açılması
 • Tevkifatlı verginin takip ve ödenmesi için 360 no.lu hesabın ayarlanması
 • Fason fatura kayıt ve takibi için 153 no.lu ticari mallar hesabının ayarlanması
 • Tevkifatlı faturada 191 no.lu KDV hesabının tanımlanmasıdır.

Muhasebe programlarının hemen hepsinde pratik kullanıma ait birçok ek özellik vardır. Oysa ki bu özelliklerin ayarlanıp uygulamaya geçirilmesi her zaman mümkün olmayabiliyor. Düzgün ve işler şekilde kullanılan programdan faydalanmak için iki seçeneğimiz vardır.

 • Ücret karşılığı bu hizmeti program destekçisinden alabiliriz
 • Kendi elemanımıza eğitimlerle destekleyerek kendimiz sorunu çözebiliriz.

Özellikle mesleğe yeni başlayan veya başlayacak kimselerin teknolojiyle barışık olması gerekiyor. Zira muhasebe mesleği evirilerek o yöne hızla yöneliyor. Nasıl ki firmalara mallarını satmak için birçok reklam yöntemini deniyorsa, hizmet faaliyetinde bulunan firmaların da personel eğitimine önem vermesi elzemdir.

Hesap Tanımlamaları Nasıl Yapılıyor

Hesap tanımlamalarında en önemli nokta 360 numaralı hesabın tanımlanmasıdır. Konuyla ilgili https://www.youtube.com/watch?v=939q4RQhYRA&t=15s adresinden videolu açıklamamız mevcuttur.

bilgi
360 Numaralı Tevkifat Hesabı

Hesap ismini tanımladıktan sonra hesap cinsinin KDV Tev. seçilmesi gerekiyor, seçme işlemi için bu alana gelinerek F1 tuşu ile yapılabiliyor. 360 no.lu hesapta özellikle dikkat edeceğimiz bir nokta vardır ki o da tevkifat oranı doğru tanımlamamızdır. Yeni düzenleme ile fason tekstilde yeni oran olan 7/10’un doğru tanımıdır.

Ticari mallar hesabında yani 153 no.lu hesapta alınan fason fatura muhasebe kaydı için açacağımız hesap şu şekilde oluyor

bilgi
153 Ticari Mallar Fason Mal Alışları

153 numaralı hesabı tanımlarken dikkat edeceğimiz nokta daha önce tanımlanan 360 numaralı hesabın da burada gösterilmesidir. Ayrıca 191 110 no.lu hesabı da tanımlıyoruz.

Son olarak da 191 no.lu hesaba alt hesap olarak 191 110 hesabı açıyoruz.

bilgi
191 Numaralı KDV hesabının Tanımlanması
bilgi

Fason tekstil işinde KDV oranı %10’dir. 2019 yılında Maliye Bakanlığı 191 no.lu hesapta düzenleme yapmıştır. Yaptığı düzenlemeyle 191 no.lu hesaptaki KDV’nin fason alışı olması durumunda farklı bir alt hesapta takip edilmesi zorunluluğudur. Aynı zamanda alt hesap KDV beyannamesinde de ayrı kulakçıkta gösteriliyor. 191 no.lu hesabın alt hesabı olarak 191 110 no.lu hesap tanımlanmalıdır. KDV beyannamesinin her ne kadar tutar bazında doğru olsa da, şekil şartı getirilen 191 110 no.lu hesabı mutlaka tanımlamalıyız.

Fason Alış Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılıyor?

Fason alış faturası muhasebe kayıt örneği şu şekildedir. Yazının başlangıcına dönebilirsiniz.

bilgi
Fason Alış Faturası
 • Alınan fason faturasının matrah kısmı 153 no.lu hesaptaki, fason alışları alt hesabına kaydediliyor
 • Faturadaki hesaplanan %10’lik KDV’nin tamamı, 191 no.lu hesabın borç hanesine kaydediliyor
 • Tevkifat tutarını ise 360 no.lu ödenecek vergiler hesabına kaydediyoruz
 • Son olarak da faturanın matrah ve tevkifatla ödenmeyen kısmı alacak olarak cari hesaba kaydediliyor.

Netice itibarıyla imalatını yaptırdığımız tekstil ürünü için, fason alış faturası maliyetimiz için önemlidir. Bununla birlikte faturada belirtilen tevkifat tutarının, KDV2 beyannamesi ile maliyeye elektronik ortamda, beyan edilmesi de zorunludur. Zira beyan edilmeyen tevkifatlı faturalar, “zaman aşımı” süresinde mutlaka tespit ediliyor. Cezai durumla karşılaşmamak için fason faturanın takibi, dikkatli yapılmalıdır. Özellikle yıl sonunda Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanması aşamasında, tevkifatlı fatura beyanlarını kontrol etmemiz önemlidir.

Fason fatura muhasebe kayıtları, alınan ve düzenlenen fatura türüne göre farklılık arz eder. Özellikle önem arz eden kayıtlarda bilsek dahi muhasebe kayıt örneğini yanımızda bulundurmalıyız. Zira zihin yorgunluğu hata yapılmasına neden olabiliyor. Siz de sık yaptığınız özel işlemlerin, yapılış şeklini not alarak zaman kaybını önlüyor musunuz?