Muhasebe

Fason Satış Faturası Muhasebe Kaydını Beraber Yapalım

Fason tekstil imalatı faaliyetinde bulunan işletmeler, tevkifatlı fason satış faturası düzenler. Kanun koyucu, fason tekstil KDV tevkifat oranını, 16 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazeteyle yayımladı. 35 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 01 Mart 2021 tarihinde yürürlüğü girdi. Böylece fason tekstildeki KDV oranı 7/10 şeklinde güncellendi. Fason hizmet gelirine ait muhasebe kayıt örneğine buradan doğrudan ulaşabilirsiniz.

Fason tekstil üretimi yapan fabrika veya fason tekstil atölyeleri hizmet geliri için fason satış faturası düzenler. Düzenlenen faturanın muhasebe kaydının yapılması ve tevkifatlı faturanın takibi konusunda dikkat edeceğimiz hususlar vardır.

  • Tevkifat Tür Kodu: 609 Fason Tekstil, Konfeksiyon
  • Tevkifat oranı: 5/10 (01.03.2021 tarihinde güncellenerek 7/10 olmuştur.) şeklindedir.

Tevkifatlı Fatura Düzenlenmesi ve Beyannamede Gösterilmesi

Fason tekstil üretimi hizmeti veren firmaların düzenlediği tevkifatlı faturanın şekil şartı vardır. Öncelikle belirtelim ki KDV beyannamesinde de ilgili tanımı yapmayı unutmayınız.

TEVKIFATLI FATUR NASIL KESILIR
Fason Dikim Ucreti1,000 TLBizim Firmanin
Beyani
Hesaplanan KDV %880 TL
Fason Tevkiftli KDV 7/1024 TL
Fatura Toplamı1,024 TL
Karsi Firmanın Beyan Edecegi KDV256 TL

Düzenlediğimiz fatura tutarının, KDV beyannamesinin ilgili kulakçığında gösterdiğimizden emin olmalıyız.

Fason fatura
Fason fatura

Tablo-2 Kısmında tevkifatlı düzenlenen faturanın, işlem türü, matrah. KDV yüzdesi ve oranı son olarak hesaplanan KDV tutarının doğru aktarıldığına emin olunuz. Eğer muhasebe işlemlerini datasoft programı ile takip ediyorsanız hesap kodunda gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Fakat fiş oluşturma işleminin, mutlaka F3 ve F4 tuşları ile otomatik oluşturulmalıdır. Eğer bu şekilde kayıt yapılmazsa KDV beyannamesine veriler otomatik aktarılmıyor.

Datasoft Muhasebe Programında Tevkifat Ayarı

Öncelikli olarak tevkifat tutarının hesaplanacağı 392 no.lu hesabın tanıtılması gerekiyor. Dikkat edeceğimiz nokta hesap cinsi seçeneğinde KDV Tev. seçeneğinin aktif yapılmasıdır. TEVKİFAT TÜR KODU seçeneğinde işlem türü belirlenmelidir.

bilgi
392 Hesap Kodu Tanımlanması

KDV’nin hesaplandığı fişte ayar yapmaya gerek yoktur. Ancak 600’lü satış hesap kodunda da ayar yapılmalıdır. Ayar yapılırken dikkat edeceğimiz iki nokta vardır. KDV Hesabı seçeneğinde tevkifatlı KDV için açılan “391 no.lu hesaplanan” kodun seçilmesidir. Bunun ayarından sonra tevkifat hesabında kullanacağımız 392 no.lu hesabında KDV Tevkifat Hs. kısmında tanıtılmasıdır.

fason satış faturası
fason satış faturası

Fason Faturanın Muhasebe Kayıt Örneği

Datasoft için gerekli hesap ayarları yapıldığında fatura kaydında fiş otomatik oluşacaktır. Fiş kayıt örneği şu şekilde olacaktır. Konuyla ilgili https://www.youtube.com/watch?v=njPkBcPf5ng adresinde konuyla ilgili video açıklamamız mevcuttur.

bilgi
Fason Satış Fişi
bilgi

Tevkifatlı fason satış faturası düzenleyen firma, tevkifat kesintisinden dolayı alamadığı KDV tutarını ödeyeceği vergisinden mahsup edebiliyor. Bir sefere mahsus hazırlayacağı bazı evrakları vergi dairesine ibraz ediyor. Vergi dairesinden bir kaç kişilik heyet işyerine yoklamaya geliyor. Makine ve çalışanların tespitinden sonra, tevkifat nedeniyle hizmet verilen firmadan alınamayan KDV tutarı ödenecek vergiden mahsup edilebiliyor.

Fason Satış Faturası | Tahakkuk Takibini Yapmalıyız

Düzenlediğimiz tevkifatlı fason satış faturası ile KDV’nin 7/10’luk kısmını müşteriden tahsil ediyoruz. Fakat kalan kısmı müşteriniz KDV2 beyannamesi ile vergi dairesine beyan ediyor. Müşterimiz, KDV2 beyannamesini vergi dairesine vermediğinde biz sorumlu olmuyoruz. Ancak vergi dairesinin çapraz sorgulaması veya FORMBS’ de çıkan uyuşmazlık durumunda maliye bizden de açıklama isteyebiliyor. Geriye dönük evrak hazırlamak bize zaman kaybettirecek aynı zamanda gereksiz yere arşivi karıştırmamıza neden olacaktır. Sonradan sıkıntıya düşmemek için her ay müşterimizle KDV2 için mutabakat yapmalıyız. Bu şekilde davranarak Maliyeye verilmeyen KDV2 beyannamesinin zamanında Maliyeye verilmesini sağlayabiliriz.

Ay sonu yapılan KDV mahsup maddesinde ister aynı fişte, ister farklı fişte 392/120 no.lu fişleri de ters işlemle kapatmayı unutmayın. Eğer prensip edinip, beyanname verildikten sonra müşterimizle mutabakat yapıp akabinde mahsup işlemini yaparsak daha sağlıklı olacaktır.