Muhasebe

Personel Sağlık Gideri İşverene Külfet Değildir

Personel sağlık gideri kapsamında özel sağlık kuruluşuna ödenen tutar firma için gider olur mu? Öncelikle belirtelim ki kanun koyucunun işçinin lehine çıkardığı kanun yerindedir. Nasıl ki insan değerlidir aynı zamanda çalışan elemanımız sağlıklı olursa o kadar verimli çalışır. İşverende bu şekilde işin aksamasını önlemiş olur. Elbette işin bu tarafı ticari yönüdür. Bir de bu uygulamanın insani yönü vardır.

İşveren bu sayede zorda kalmış emekçisine maddi destek oluyor aynı zamanda da yaptığı masrafı kurum kazancından düşebiliyor. Bu sayede toplumda huzur ve düzenin sağlanmasına destek oluyor. Bazı Avrupa ülkesinde büyük hacimli firmalar işsizlik maaşı ve sosyal destek fonuna mali destekte bulur. Sebebi ise ülkede mağdur bulunan vatandaşın kaos ortamı oluşturmasını bir şekilde önlemek. Çünkü kaos ortamında kazanan taraf hiç bir zaman olmuyor. Huzursuzluk durumunda toplumun her bireyi az veya çok zarar görüyor.

Yöneticiler için öncelikli çözülmesi gereken ülke sorunlarından biri de sosyal adaletin sağlanmasıdır. Buna bağlı olarak da her bireyin geçim standardının sağlanmasıdır. Personel sağlık giderinin sağlanması ise bu yolda atılan bir adımdır.

Personel Sağlık Gideri ve Özel Sağlık Sigorta Giderinin Detayı

Gerek şahıs firması olsun, gerekse sermaye şirketi olsun ticari faaliyetini devam ettirebilmesi için işçi çalıştırır. İşveren çalışan işçisini statü olarak, beyaz yakalı ve beden işçisi olarak sınıflandırır. Ancak SGK Kanunu açısından ayırım yoktur, iki çalışan grubu da SGK işçi olarak değerlendirir.

Firmalar ticari faaliyeti esnasında mal veya hizmet pazarlaması yapar ve gelir elde eder. Bunun yanında gelir elde etmek için bazı harcamalar da yapar. Fakat, kanun yapılan harcamaların tamamını gider olarak kabul etmez. Hangi giderin indirime konu olacağı VUK’ da liste olarak sıralanmıştır. Bu kapsama giren harcamayı gider olarak kabul eder. VUK kapsamında kabul edilen gider, gelirden düşülür ve net kazanç üzerinden vergi hesaplanır.

Kadın elinde bir demet iki yüzlük kağıt para sayıyor. Sağ tarafta personel giderleri şeklinde yazı var. Arka zemin Mor renkte, Üstteki yazı beyaz, alttaki yazı sarı renkte.
Personel Sağlık Gideri

Hastane Giderinin Tamamı Vergiden Düşer mi?

VUK’ un 40’cı maddesi, kabul edilen giderleri sıralıyor. Personel için yapılan hastane ve tedavi giderleri de bu kanunun 40/2’ci maddesi kapsamında gider olarak kabul edilmiştir. Ancak gider kabul edilen harcamalar çalışan personel için geçerlidir. Bunun yanında personel dışında ailesine sağlık yardımı yapılması ise özel şarta tabidir. Personelin ailesine yapılan sağlık harcamalarının, KDV dahil toplamı brüt ücrete dahil ediliyor. İçinin ailesine yapılan sağlık gideri işçiden sigorta primi ve vergi kesintisi yapıldıktan sonra ancak işletmenin giderine işlenebiliyor.

  • Sigortalı işçiye yapılan sağlık harcamasının tamamı gidere kaydolur
  • Sigortalının eş ve çocuklarına yapılan sağlık harcamasının işçinin brüt ücretine ilave olur.
Araba tamircisinde çalışan işçi elinde İngiliz anahtarı tutuyor. Arka Planda Otomobil jantı rafta duruyor. İngiliz anahtarı sağ elinde.
İşçinin Ailesine Yapılan Sağlık Harcaması

Personel Sağlık Giderinde SGK Prim Hesabı

5510 sayılı SGK kanunu personel sağlık gideri için farklı bir düzenleme getirmiştir. Ancak konu yeterince açıklanmadığı için farklı yorumlar da yapılıyor.

  • Sağlık yardımında SGK primi hesaplanmalıdır
  • Sağlık yardımında SGK primi hesaplanmamalıdır

Kanun koyucu SGK Kanunun 80. maddesinin b bendinde SGK priminden muaf tutulan işlemleri sıralıyor. Ancak bu listenin içinde personel sağlık gideri yoktur. Bu nedenle gelir vergisinden muaf olmasına rağmen sigorta priminden muafiyet belirtilmemiştir. Bu durumda kafa karışıklığına neden oluyor.

Personel sağlık harcamaları 5510 kanunun 80. maddesinin c bendine girdiği için SGK primi hesaplanması gerekiyor. Bu olumsuz durumun bir an önce düzeltilmesi işçi ve işverene rahat nefes aldıracaktır.

Personel hastalandığında devlet hastanesinde ücretsiz tedavi görebiliyor. Ancak hastanede hasta yoğunluğu fazladır ayrıca hastane personeli de yetersiz kalıyor. Bu nedenle hastanede her zaman yoğunluk var. Durum buyken personel sağlık gideri konusunda işverene ve işçiye SGK primi gibi ek külfet getirilmesi izah edilemez bir durumdur.

Ayrıca belirtelim ki sigortalı personel hastalandığında özel hastanede de tedavi olabiliyor. Bu durumda tedavi masrafını ödeyip faturayı kendi adına da alabiliyor. Bu durumda da çalıştığı firmanın prensipleri doğrultusunda hastane masrafını işverenden talep edebiliyor. Eğer işveren hastane masrafını işçiye öderse fatura tutarını firmanın giderine işleyebiliyor. Ancak faturanın tamamını işçinin bürüt ücretine dahil eder ve brüt ücret üzerinden sigorta prim kesintisi yapar. Ne gariptir ki vergi kesintisi yapılmadığı halde sigorta pirim kesintisi yapılıyor. Oysa işçi devlet hastanesine gitmemiş bunun yerine özel hastanede tedavi olmuştur. Buna rağmen fatura tutarının genel toplamı üzerinden sigorta priminin hesaplanması etik değildir.

Personel Özel Sağlık Primi Nasıl Uygulanır

İşveren işçisinin sağlık harcaması ödemenin yanında özel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Bu bağlamda yapılan harcamanın firmanın giderine işlenip işlenmeyeceği de belirtilmiştir. Kanun koyucu yapılan harcamayı sınırlı bir şekilde gider kapsamına almıştır. Özel sağlık sigorta prim giderinin tutarı asgari ücretin %30’luk kısmını geçemiyor. Eğer geçiyorsa geçen tutar gider olarak kabul edilmiyor. Bu giderin KKEG hesabında takip edilip yıl sonunda kazanca ilave olması gerekiyor. Ancak asgari ücretin %30’luk kısmını firmanın giderine işlenebiliyor.

Özel sağlık sigorta priminin tamamının değil de bir kısmının gider olarak kabul edilmesi firmaları düşündürüyor. Oysa çalışan işçi hastalık durumunda devlet ve özel hastaneden ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Özel sağlık sigorta primine gider kısıtlamasının getirilmesi firmaları caydırabiliyor. Oysa personel sağlık gideri kısıtlamasının yapılması hastaları devlet hastanesine yönlendiriyor. Bu durum da devletin vatandaşı için yapacağı sağlık harcama artarak, devletin yükünü arttırıyor. Bir an önce yanlış uygulamadan vaz geçilmesi yerinde bir davranış olacaktır. Siz işveren olsanız, işçinize kısıtlama bulunan özel sağlık sigortasını yaptırır mısınız?