Muhasebe

SGK Prim Hesaplama Her Yıl Düzenli Olarak Değişiyor

SGK Prim hesaplama konusunu kısaca açıklayacağız. Asgari ücretin artmasıyla sigorta prim tutarları da artıyor. Elbette buna bağlı olarak; esnaf BAĞKUR’u , tarım BAĞKUR’u ve isteğe bağlı BAĞKUR primleri de artıyor.

Sosyal Güvenlik Primleri Hesaplama Değerlendirmesi

SGK kurumlarının tek çatı altında toplanmasına rağmen SGK prim ve emeklilik hâlâ çok başlılığa devam ediyor.

SGK prim hesaplama konusuna başlarken öncelikle esnaf BAĞKUR priminin nasıl hesaplanacağı hakkında kısaca bilgi verelim. Gerçek kişilerin vergi mükellefi olması veya şirketin ortağı olması ile BAĞKUR mükellefiyeti başlıyor. Ancak bir kimse, ister şahıs firması açsın isterse bir Limited şirket gibi sermaye şirketinin ortağı olsun başka bir işyerinde ücretli olarak çalışabiliyor.

Bordrolu olarak bir işverene bağlık olarak çalışırsa SGK primi ödüyor. Bu nedenle BAĞKUR mükellefiyeti sigortalı olduğu sürece kalkmaktadır. Ancak iş akdinin feshi durumunda o tarihten itibaren BAĞKUR mükellefiyeti o kimse için tekrar başlıyor. Ancak kısmı sigortalı olması durumunda eksik gün kadar BAĞKUR primi ödüyor.

Anonim şirketlerin ortaklarında yönetim kurulunda olmamak şartıyla BAĞKUR zorunluluğu yoktur.

ESNAF BAĞKUR PRİMİ

PİRİM TUTARIAYLIK BRÜT ÜCRETPRİM ORANIPRİM TUTARI%5 İNDİRİMNET PRİM
BAĞ-KUR PRİM 20213.577,50%34,501.234,24178,881.055,36
BAĞ-KUR PRİM 20225.004,00%34,501.726,38250,201.476,18
BAĞ-KUR PRİM
2022 (7 >=)
6.471,00%34,502.232,50323,551.908,95
BAĞ-KUR PRİM
2023
10.008%34,503,452,76500,402.952,36
BAĞ-KRU PRİM
2024
20.002,50%34,506.900,861.000,135.900,73
BAĞKUR PRİMİ HESABI

Esnaf BAĞ-KUR primi hesaplamasında brüt asgari ücret üzerinden %34,50 prim hesaplanıyor. Eğer primler düzenli olarak ödenirse %5’lik bir indirim hakkına kavuşur. Borcun olmaması 1.000,13 TL’lik indirim sağlıyor.
bu durumda BAĞ-KUR primi : 5.900,73 TL

Tarım bağkur primi hesaplanması

 SGK prim hesaplama da ikinci konu tarım çalışanlarıdır. Tarım BAĞKUR mükellefi olarak prim ödemek için öncelikle çiftçi olması gerekiyor. Ancak vergiden muaf esnaf olarak bağlı olduğun odadan belge alarak tarım BAĞKUR mükellefi olunabiliyor. Ancak yeni yapılan düzenlemelerle isteğe bağlı BAĞKUR’ dan pek farkı kalmadı. Eskiden tarım BAĞKUR prim tutarı cazip olmasına karşılık şimdilerde aralarında fark kalmadı.

TARIM BAĞKURU PRİMİ

PİRİM TUTARIAYLIK BRÜT ÜCRETPRİM ORANIPRİM TUTARI%5 İNDİRİMNET PRİM
TARIM BAĞKUR 20213.339,00%34,501.151,96166,95985,01
TARIM BAĞKUR 20224.837,20%34,501.668,83241,881.426,97
TARIM BAĞKUR PRİMİ HESABI

Tarım BAĞKUR priminin hesaplanma şekli 2021 yılı için gün hesabı olarak 28 günden hesaplanıyor. Şu şekilde asgari ücret 3.577,50/30=119,25 TL 28 gün x 119,25 = 3.339 TL
3.339 TL x %34,50 = 1.151,96 TL
aynı şekilde prim borcu olmayıp, peşin ödeme yapılıyorsa %5’lik indirim hakkı vardır.
3.339 TL x %5 = 166,95 TL
bu duruma net prim tutarı : 985,01 TL

Tarım BAĞKUR priminin hesaplanması şekli 2022 yılı için gün hesabı olarak 29 günden hesaplanıyor. Şu şekilde asgari ücret 5.004 TL / 30 Gün = 166,80 TL 29 gün x 166,80 TL = 4.595,33 TL

4.837,20 TL x %34,50 = 1.668,83 TL

aynı şekilde prim borcu olmayıp, peşin ödemeler yapılıyorsa %5’lik indirim hakkı vardır.

4.837,20 TL x %5 = 241,86TL

bu durumda net prim tutarı = 1.426,97 TL

ARTIK TARIM BAĞKUR priminde eksik gün hesabı kalktığı için yeniden hesaplanmadı. Nostalji olması için bu şekilde bırakıldı. Bakarsınız yeniden güncellenerek tekrar eski mutlu ve umutlu günlerine kavuşur. Kim kavuşur, elbette tarım BAĞKUR pirimi ödeyenler. Hadi hayırlısı.

 İsteğe Bağlı BAĞKUR Mükellefiyeti Tanımı

Zorunlu BAĞKUR mükellefi olamayanların ev hanımları dahil sosyal güvenlik primi ödeyerek emekli olma şansları vardır. Her ne kadar eskiye göre cazip olmasa da bu imkan devam ediyor. Zira SGK’ dan primi ödeyip emekli olma şartları ile BAĞKUR’ dan prim ödeyip emekli olma şartları aynı değildir. BAĞKUR’ dan emekli olma daha külfetli oluyor.

PİRİM TUTARIAYLIK BRÜT ÜCRETPRİM ORANIPRİM TUTARI
İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR 20213.577,50%321.144,80
İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR 20225.004,00%321.601,28
İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR 20026.471,00%322.070,72
İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR 202310.008,00%323.202,56
İSTEGE BAĞLI BAĞKUR 202420.002,50%326.400,80
İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR PRİMİ HESABI

İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR PRİMİ

İsteğe bağlı BAĞ-KUR uygulaması ise biraz daha farklıdır.
Aynı şekilde brüt asgari ücret üzerinden %32’lik bir prim kesintisi ile prim tutarı hesaplanır.
Diğerlerinden ayıran nokta ise isteğe bağlı BAĞ-KUR primlerinde borcun olsun veya olmasın %5 lik indirim hakkı yoktur.
isteğe bağlı BAĞ-KUR prim tutarı :6.400.80 TL

 

SGK Tek Çatı Altında Toplanmasına Genel Bakış

SGK Prim hesaplama ve sigorta kavramı zorunlu, isteğe bağlı ve emekli sandığı sosyal güvenlik kurumları şekil ve isim olarak SGK olarak 16 Mayıs 2006 tarihinde tek çatı altında toplanmıştır. Yani SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI olarak zikredilen kurumlar artık SGK olarak zikredilmektedir. Bu ancak sadece kağıt üzerindedir. Hâlâ üç kurumun işleyişi kendi içinde devam etmektedir. Yani emekçiler arasındaki, işçi, memur statü farkı maalesef devam ediyor. Çalışanlar arasında sosyal adalet henüz sağlanamamıştır. SSK’lı olarak en düşük emekli maaş alan 5.500 TL iken, emekli sandığından emekli olana en düşük emekli maaşı 7.901 TL’dir. Tek çatı kavramı vardır ama kimi zemin katta ikamete zorlanırken, kimi de teras kattan denizi seyrediyor.

Bir ülkede çalışan ister işçi olsun, ister mavi yakalı tabir edilenler olsun isterse devlete bağlı çalışan emekli sandığı çalışanları olsun. Emekli olduktan sonra hepsinin aynı statüde değerlendirilip ortak bir emekli maaşına bağlanması daha doğrudur. Velev ki ülkemizdeki çalışma şartlarının zorluğu ve işverene bağlı çalışanların SGK maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle aldığı ücretin gösterilememesi sosyal adaletsizliği gün yüzüne çıkarmaktadır.

Emekli olan çalışma gücünü kaybetmiştir. Bedenen çalışarak iş üretememektedir. Yani artık çalışmadan sabit bir gelirle hayatını devam ettirmek zorundadır. Gençliğinde ülkesi için askere gider, işçi olarak veya tacir olarak ülkeye vergi öder. Ancak acizlendiğinde de kendisine bakılmasını istemesi sizce de doğru ve yerinde bir talep değil mi?