Muhasebe

Genel Üretim Gideri Nasıl Dağıtılır

Genel üretim gideri işletmeler için zorunlu bir giderdir. Ayrıca sabit gider olarak adlandıracağımız giderleri uygun şekilde malın maliyetine ilave etmemiz gerekir. Elbette gideri dağıtırken elimizde kullanabileceğimiz dağıtım anahtarının olması gerekir.

Hacmi büyük firmalar kullandıkları maliyet programı sayesinde bu işlemi profesyonelce yapar. Ancak iş hacmi küçük veya ilave masraf yapmak istemeyen bir firma GENEL ÜRETİM GİDERİNİ nasıl dağıtır. Bunun da en kolay yolu işçilik süresini baz alarak dağıtım yapmaktır. Zira bir malın üretim süresi, malın imalat zorluğuna göre uzun zaman alabileceği gibi kısa zamanda da tamamlanabiliyor. Bu nedenle genel üretim giderinin de bu süre baz alınarak dağıtılması uygundur.

Genel Üretim Gideri Nelerdir?

Genel üretim giderini genelde sabit gider şeklinde özetleyebiliriz. İşletmenin gider kalemi çoktur ancak her harcama tutarını malın maliyetin yüklememiz mümkün değildir. Zira firmalarda brüt kâr kavramı olduğu gibi net kâr kavramı da vardır. Biz burada brüt kâr hesabında en minimum maliyeti nasıl hesaplayacağımızı göstereceğiz. Oysa işletme sahibi veya yönetenleri genel üretim giderinin dağıtılması ile firmanın kârlılık durumunu daha iyi yönetebilecektir. Çok detaya inmeden maliyet kalemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Genel Üretim Gideri
Mamul Mal
  • Kira Gideri
  • Elektrik Gideri
  • İşçilik Gideri
  • Temizlik ve Benzer Giderler

Ana gider kalemlerimizin bunlar olduğunu düşünelim ve firmamız tekstil ürünü imalatı yapmaktadır. Ayrıca firmamızda iki işçi çalışıyor. Firmamız kumaşı alıp mamul hale getirerek satış yapıyor.

GİDER ÇEŞİTLERİGİDER TUTARLARI
KİRA GİDERİ2.000 TL
TEMİZLİK VB GİDER750 TL
ELEKTRİK GİDERİ250 TL
İŞÇİLİK GİDERİ6.500 TL
TOPLAM GİDER9.500 TL
GENEL ÜRETİM GİDERİ TABLOSU

Şimdiye kadar gider kalemlerini bu şekilde listeledik. Ancak konuyu biraz daha detaylandırmamız gerekiyor. Şimdi ise işçi çalışma süresine göre genel üretim harcamalarının nasıl dağıtılacağını inceleyelim.

İş Kanununa göre bir işçinin bir aylık çalışma süresi 225 saat şeklindedir. Ancak Pazar günü gibi resmi izinleri düşmemiz gerekiyor. Zira imalattaki gerçek çalışma süresini doğru bulmamız gerekiyor.

Bu bağlamda bir işçinin net çalışma süresini bulup, dakikaya çevirelim.

ÇALIŞILAN GÜNGÜNLÜK ÇALIŞMA SAATİAYLIK ÇALIŞMA SAATİÇALIŞILAN DAKİKA
30 GÜN7,50 225 XXX
NET SÜRE
25 GÜN7,50187,5011.250
İŞÇİNİN ÇALIŞMA ZAMAN ÇİZELGESİ

Yukarıdaki çizelgede gördüğümüz gibi bir işçinin çalışma saati bir ayda 225 saat olsa da tatiller çıkıldığında 187,50 saat net çalışma süresi oluyor. Ne var ki hesaplama yapabilmemiz için çalışma saatini 60 ile çarparak dakikaya kolayca çeviriyoruz.

Genel Üretim Giderin Beraber Dağıtalım

Genel üretim giderimizi ve net çalışma süresimizi belirledik. Bundan sonra sıra genel üretin giderinin makul şekilde dağıtılmasına geldi. Öncelikle genel üretim giderini, işçi sayısı ve işçi çalışma süresini de göz önüne alarak böylece sabitin belirlemesini yapıyoruz. Kullanacağımız yöntem şu şekildedir;

bilgi
İşçi Çalışma Süresine Göre Dağıtım Anahtarı

Bu işlem ile genel üretim giderini mamul mala hangi anahtara göre dağıtacağımız bulmuş oluyoruz. Bundan sonra ise bize gereken üretime giren mamul ne kadar sürede tamamlanıyor. İmalat süresi bulunduktan sonra ise süre ile anahtar tutar çarpılarak, mamul mala yansıyacak genel üretim giderini buluyoruz.

Bu işlem için de şu şekilde örnek yapalım. Kısaca işyerimiz bebek tulumu üretsin. Bir bebek tulumu yaklaşık 25 dakikada dikiliyor olsun. Son olarak bir tuluma eklenecek genel gider üretim maliyetini hesaplayalım.

KUMAŞ MALİYETİKUMAŞ BRİM FİYATKULLANILAN KUMAŞKUMAŞ MALİYETİ
1 METRE KUMAŞ22,50 TL0,95 CM21,375 TL
1 TULUMDA KULLANILNDÜĞME + KURDELATOPLAMI3,025 TL
G.Ü.GİDERİ TUTARI25 DAKİKA0,4222 TL10,555 TL
TOPLAM MALİYET34,96 TL
GENEL ÜRETİM GİDERİ VE KUMAŞ MALİYETİ

Hazırladığımız tabloda özellikle bir tulumun imalatında kullanılan kumaş, malzeme ve genel üretin gideri dahil olduğunda oluşan maliyeti görebiliyoruz. Elbette küçük çaplı bir işletmede kullanabileceğimiz dağıtım tablosu gerçeğe oldukça yakın olacaktır.

Ancak imalat firmaları iş hacmine göre değişik doneleri anahtar olarak seçebilir. Ancak unutulmamalıdır ki ülkemizde işçilik maliyeti çok yüksek. Bunun yanında oluşan kıdem ve ihbar tazminatı gibi ilave külfetinde göz önünde bulundurulmasında fayda var. Ne yazık ki gerçek maliyetleri hesaba kattığımızda mamul maliyeti oldukça yüksek olacaktır. Bu nedenle mamul malların Bangladeş, Hindistan ve Çin gibi işçilik maliyeti düşük ülkelerden ithali, ticaret erbabına daha cazip geliyor. Ne var ki bu gerek ülke için gerekse çalışanlar için istenmeyen bir durumdur.

Faydalı bulduysanız sosyal medyada paylaşıp destek olabilirsiniz.