Mali Mühür Talebinde Yabancı Şirketler Nasıl Başvurmalıdır

Firmaların e-hizmetlerden faydalanması için mali mühür alması gerekir. Firma ciro şartı olmadan kendi isteğiyle e-Fatura mükellefi de olabilir. Ancak yıl içindeki brüt cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olursa zorunlu olarak e-Faturaya geçmesi gerekiyor. Mali mühür talebinde bulunarak e-Fatura işlemlerini tamamlar.

GIP Portalını kullanmak şartıyla e-Faturaya geçiş yapmak, firmaya fazla mali yük getirmiyor. Ancak GIP dışında özel entegratörden hizmeti alacaksa değişik fiyat seçenekleri bulunuyor. İZİBİZ özel entegratör seçeneğinde sisteme girmek için 2.500 TL ücret ve aylık 116 TL aidat ödeniyor.

Ticari işletmelerin, gerçek veya sermaye şirketi gözetmeksizin 5 milyon ciroyu yapması durumunda e-fatura zorunluluğu başlıyor. Bu tutar bir kaç yıldır değişmeden devam ediyor, neredeyse artık sabitlenmiş gibidir. Fiyat artışları, döviz kurunun yükselmesi ve özellikle firmanın ihracat yapması durumunda belirtilen limite kısa sürede ulaşılıyor.

Mali Mühür Talibinin Kabul Edilmesi

Mali Mühür Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

Ticari işletmemiz 5 Milyon ciroya ulaştığında sonraki yılın 01.07.20XX tarihinden itibaren e-fatura mükellefi olması zorunlu oluyor. Sonraki yılın başından itibaren de e-defter mükellefiyeti başlıyor. E-fatura mükellefiyetinin başlatılabilmesi için şahıs veya şirketin mali mührünün olması gerekiyor.

e-Fatura mükellefiyeti başlayacak firma gerçek kişiyse Türk vatandaşı olması, eğer şirketse ortaklardan imza yetkili müdürün Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ancak bu durumda sistem üzerinden mali mühür başvurusu yapılabiliyor.

Eğer firma gerçek kişi ve Türk vatandaşı değilse ya da yabancı ortaklı firma ise bunun yanında imza yetkili Türk vatandaşı müdür yoksa mali mühür başvurusu sistemden yapılamıyor.

Bu arada unutmamanız gereken nokta, m.mühür ile elektronik imza farklı ürünlerdir. e-Fatura kullanmak için şahıs veya şirket olsun mali mühür alınması gerekiyor. Mali mühürde sadece kamusem.gov.tr üzerinden alınabiliyor.

Yabancı ortaklı şirket ve yabancı şahıs firmasında imza yetkili Türk vatandaşı müdür yoksa, mali mühür başvurusunu sistem üzerinden doğrudan yapılamıyor. İlave işlem yapıldıktan sonra sistem üzerinden başvuru yapılabiliyor.

  • Firmada çalışan personel veya mali müşavirin ismi ve T.C. numarası
  • Firmada çalışan personel veya mali müşavirin telefon ve mail adres bilgisini temin etmelisiniz.

Türk vatandaşı müdür bulunmayan yabancı ortaklı işletmelerin mali mühür alabilmesi için, Türk vatandaşının bilgilerine ihtiyaç duyuluyor. İstenen bilgiler tamamen işlemin aktif edilebilmesi için gerekiyor. Bu durum ticari veya mali işlemlerde, bilgisi kullanılan kişiye sorumluluk veya külfet yüklemiyor. Sadece resmi işlemin gerektirdiği bir prosedürdür. Bunun yanında, mali müşavirin sigortalı çalışanı adına da mali mühür alınabilir.

Yabancı Ortaklı Firmalar Nasıl Mali Mühür Talebinde Bulunur

Mali mühür almak için, doldurulması gereken iki adet matbu form vardır. Formları internet üzerinden temin edebilirsiniz. Ya da aşağıdaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

  • Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesi
  • Elektronik M. Mühür Sertifika Formu
  • Şirketin kuruluş ve müdürü gösterir sicil gazetesi. Eğer 2003 sonrası ise fotokopisi yeterlidir
  • Şirket yetkilisi imza sirküsü, aslının olması gerekiyor (Yabancı şirketin resmi müdürü)

bu dört evrakın hazırlanması yeterlidir. Ancak form eksiksiz ve okunaklı doldurulmalıdır. Formlarda şirketin kaşesinin olmasına ve yetkilinin (imza sirküsü sahibinin) imzalamasına dikkat ediniz. Unutmayın ki formda ismi geçen Türk vatandaşı formu kesinlikle imzalamıyor.

Sertifika Sorumlusu Bilgisi

Elektronik M. Mühür formuna, firmayla ilgili Türk vatandaşın bilgileri yazılıyor. Oysa bu formları şirket kaşesi altında, şirket müdürü imzalıyor. Hazırlanan başvuru evrakları adrese posta yoluyla gönderiliyor. Posta adresi aşağıdaki gibidir. Ancak adreste güncelleme olup olmadığını kontrol etmeniz işlemin gereksiz uzamasını önleyecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA  Telefon: 03123021701
Mali Mühür Başvurusunun Gönderileceği Adresi

Postanın ilgili yere varması ve işleme alınması yaklaşık 10 gün sürüyor. Zaman uzayacak olursa adreste belirtilen telefonla irtibata geçip, eksik evrak veya işlemin hangi aşamada olduğunu sorabiliyorsunuz.

Evraklarınızda eksiklik yoksa belirttiğiniz mail adresine Kamusm.gov.tr adresinden mail geliyor. Mali mühür başvurusunda bulunabileceğinizi ve başvuru esnasında kullanacağınız barkod gönderiliyor.

Barkod Kullanarak Başvuru Yapılıyor

Maille gelen giriş barkodunu kullanarak, mailde belirtilen linkten işlemlere başlıyoruz.

Onaydan Sonra Mali Mühür Bedelini Ödemeyi Unutmayınız

Mali mühür başvurusunda dikkat edeceğimiz hususu açıklayalım. Mail ile gelen link tıklandığında mali mühür başvuru sayfası açılıyor. Daha önce posta yoluyla gönderdiğimiz formdaki bilgiler sistem tarafından girilmiştir. Bize düşen gönderdiğimiz formda hangi Türk vatandaşına ait bilgiler varsa, onun bilgilerini sisteme girmektir.

Biz sadece resimde görülen kısmı doldurup onaya gönderiyoruz. Türk vatandaşına ait yazdığımız bilgiler doğruysa, arka planda eşleşme sağlanıyor. Yaptığımız işlem onaylandığında mali mührün hazırlanması için sisteme aktarılmış oluyor. Ödeme sorgulama ekranından, vergi numarasın yazarak ödeme linkine ulaşabiliriz.

Mali Mührün bedelini, banka havalesi veya kredi kartı ile ödeyebiliriz. İş yoğunluğuna dalıp 2021 yılı için 342 TL ürün bedelini ödemeyi unutmayınız. Aksi durumda ürün hazırlanıp adresimize gelmiyor. Ürün bedeli ödendikten sonra iki veya üç gün içinde firmanın kayıtlı adresine, mali mühür geliyor.

Hızlı Dijitale Geçmek İş Gücünü Açığa Çıkarıyor

Elbette dijitalleşme çok hızlı oluyor. Gün geçmesin ki gerek internet vergi dairesinde, gerekse SGK kurumunda güncelleme olmasın. Önceleri çalışan elemanımız, emek ve zaman harcayarak bilgi ve belgeleri resmi kurumlardan alıyordu. Şimdi ise sistem üzerinden istediğimiz evrakları, kolaylıkla alabiliyoruz. Bunun yanında yapılması gereken birçok işlemi kuruma gitmeden, uzaktan kurumun sistemine bağlanarak yapabiliyoruz.

Dijitalleşmenin iyi taraflarının ve de vaz geçilemez olduğunun bilincindeyiz. Ancak, bu kadar hızlı değişimin, birçok kişinin işini kaybetmesine neden olacağı da aşikârdır. Fazla gelen iş gücünü farklı alanlara yönlendirmek yönünde tedbir alınmadığında, ileride işsizlik sıkıntısı yaşanacaktır. Yapay zekânın iş hayatına geçirilmesi için, ülkemizin test merkezi haline getirildiği, söylemine inanmak istemiyoruz. Ancak tedbir olarak en azından tarım ve hayvancılığa yeniden önem verilmeli veya yeni iş alanları açmak elzemdir. Gün geçtikçe, tarım alanları bakımsızlıktan ve köylü nüfusun şehre göç etmesinden ekim alanları ekilmeden boş kalıyor. Şehir nüfusu sürekli artarken, buna karşılık çiftçi nüfus sürekli azalıyor. 2021 yılında Türkiye’de çalışan nüfusun ancak %15’ini çiftçi nüfus oluşturuyor. Çiftçi nüfusunda ancak %8,50’lık kısmı aktif çiftçilik yapıyor. Dijitalleşme önüne geçilemez bir gerçekse, sizce yeni iş alanları için bize ve idarecilere nasıl bir görev düşüyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.