Muhasebe

Kız Çocuklarının GSS Faydalanma Şekli Değiştirildi

Kız çocuklarının ebeveyninden aldığı sağlık hizmeti 1 Ekim 2008 tarihi öncesi ve sonrası şeklinde kanun koyucu tarafından değiştirildi. Elbette bu güncellenme vatandaşın aleyhine oldu. 1 Ekim 2008 tarihinden önce kız çocuklarının yaşının kaç olduğunun önemi yoktu. Kız çocuğu evlenmediği sürece anne veya babasından sağlık yardımı alabilirdi. Okula gitmesi veya engelli olması gibi bir şart yoktu. Oysa 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren erkek çocuklarla aynı şartlara tabi oldular.

  • Lise ve dengi okula giden çocuklar 20 (dâhil) yaşına kadar
  • Üniversiteye giden çocuklar(gençler) 25 (dâhil) yaşına kadar

ailesinden sağlık hizmeti alabiliyor

bilgi
Sağlık Hizmeti Daralıyor
bilgi
Okul Çocuklarının GSS Durumu
bilgi
GSS Hakkı Kaybolabiliyor

Güncellenen GSS Kapsamında Mağduriyet Var

Yeni uygulamanın devreye alınması ile 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kız çocuklarının sigortalı veya emekli ebeveyninden sağlık yardımı alması zorlaştı. Ailesinden sağlık yardımı alma hakkını kaybeden kız çocukları ailesi ile aynı evde yaşasa da

GELİR TESTİ yaptırmak zorunda. Gelir testi ise ikametinizin bağlı olduğu SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI tarafından yapılıyor.

Hanedeki ailenin gelir tutarı brüt ücretin 3’ te 1’inden fazla ise GSS primi ödemeniz gerekiyor. GSS primi ödemeniz veya muaf olmanız durumunda kamuya bağlı sağlık kuruluşlarından sağlık hizmetini ücretsiz alabiliyorsunuz. Daha açık ifade ile düşük ücretlidir, şöyle özetleyebiliriz;

  • Emeklilerde ilaç katılım payı %10 (ilacın üzerinde fiyat yazmıyor)
  • Çalışanlarda ise katılım payı %20’dir.
  • Her reçete için üç kutu (dâhil) ilaca kadar 3 TL
  • Üç kutu ilacın üzerine her ilave ilaç için 1 TL
  • Devlet hastanesinde muayene ücreti 5 TL
  • Özel sağlık kuruluşunda muayene ücreti 12 TL


Demek oluyor ki sürekli kullandığınız ilacın fiyatı düşükse muayene olup daha ucuza getirmeye çalışmayın, zira daha pahalıya gelir.
Ancak GSS primi ödüyor veya muafsanız özel hastanelerden SGK çalışanı gibi indirimli faydalanamıyorsunuz. Ancak indirimsiz şekilde muayene olabiliyorsunuz.

GSS Kesintisi Neye Göre, Ne Oranda Yapılıyor

bilgi
GSS Kesinti Oranları

Genel Sağlık Sigortasının hesaplanma şekli brüt ücretin %3’ü oranındadır. Bu yüzden tutar her yıl güncellenmiş oluyor. Elbette vatandaş için bu durum ek külfettir. Özellikle bir işte çalışmadan hayatını ailesiyle geçirmek isteyen kız çocuklarının durumunu zorlaştırdı. GSS sağlık prim kesintisi asgari ücrete göre şu şekildedir.

  • 2021 yılı asgari ücret 3.577,50 TL %3 kesinti tutarı 107,33 TL
  • 2022 yılı asgari ücret 5.004,00 TL %3 kesinti tutarı 150,12 TL

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı çalışan anne veya babanın kız çocuğu ailesi üzerinden, yaş sınırı olmadan sağlık yardımı alabiliyor. Ancak kız çocuğu bir şekilde sigortalı işe girip kısa süre yani bir gün dahi çalışmış olsa bu hakkını kaybediyor. İşten çıktıktan sonra TEKRAR ailesi üzerinden sağlık yardımı alamıyor. Artık o KIZ ÇOCUĞU ya sigortalı bir işte çalışacak ya da GSS testi yaptırarak durumuna göre GSS PRİMİ ödeyecek. Ancak bu şekilde devletten sağlık yardımı alabilecektir. Bir kimse E-Devlet üzerinden GSS Prim borcu olup olmadığını sorgulayabiliyor. Prim borcu Sorgulama Linki

Kız çocuklarının ailesi üzerinden tekrar sağlık hizmeti alabilmesi için ise YETİM aylığı almasıdır. Ancak bu durumda SAĞLIK SİGORTASI tekrar başlıyor. Bir nevi DUL VE YETİM maaşı almaya hak kazanan kimse aynı zamanda SAĞLIK hizmetinden de faydalanır.

Kanunlar Eşitlik Yanında Adaleti De Gözetmelidir

Birçok kimse bu olumsuz ve istenmeyen durumun henüz farkında değil. Zira Müslüman toplumda kız çocuklarının çalışması çok da yaygın değildir. Bunun çeşitli nedenleri var. Maddi imkânı bulunan kimseler özellikle eş ve kızlarına karşı daha koruyucu davranır. Zira sabahın erken saatinde veya akşamın iş çıkış saatinde toplu taşımalar aşırı yoğundur. Toplu taşımalar hınca hınç dolu oluyor. Ömrü yollarda geçen kimseler kadınların ve kızların yolda ne gibi sıkıntılar çektiğini görüyor. Neredeyse her gün araçta bayanların serzenişi, bağırması ve kavgası eksik olmuyor.

Batı, Batı diye garip bir girdabın içine girdik gidiyoruz. Maalesef şu an yaşadıklarımız ne mazimizdeki kültürümüze uyuyor ne de bize umut veriyor. Özellikle çalışıp ailesini geçindirmekle yükümlü bulunan erkekler iş arıyor. Buna karşılık bedenen narin bulunan kadınlar, topluma gerek ruhsal, gerekse bedensel sağlıklı bireyler yetiştirmek gibi büyük vazifesini bir kenara bırakıp, maddi kazanç için kendilerini yıpratıyor. Dileriz her konuda gözümüz gönlümüz açılır da doğruları görüp, doğru şekilde hareket ederiz.

Buradan kadın erkek ayrımı yaptığımız çıkarılmasın. Zira medeni kanun ile insanlar eşittir. Ancak eşitlik ile adalet kavramını karıştırmamak lazım. Elli kiloluk bir kimse ile yüz kiloluk bir kimseye aynı şekilde bir çuval yükü taşıtmak eşitliktir. Ama adalet değildir. Zira adalet bir kimsenin gücüne veya kaldıracağı yüke görü yük yüklemektir. Bir bayanın çocuk yetiştirmek gibi kutsal bir vazifesi vardır. Elbette bazı konularda adil davranıp adaletli olunmasını beklemek kadın/erkek eşitliğini bozmaz.