Excel

Excel İndis Kaçıncı Formülü Nasıl Kullanılır

Excel indis kaçıncı formülü aspirin gibidir. Zira birçok eşleştirmeyi zorlanmadan yapabilmemizi sağlıyor. Bu bakımdan Excel ile çalışmak zorundaki kimseler iki arkadaş formülünü çok iyi bilir. Elbette formülün kullanım alanı oldukça geniştir. Çok basit işlemlerde kullanabileceğimiz gibi başına ve sonuna ilave formüllerle çok daha girift işlemleri de kolayca yapabiliyoruz.

Çalışmamızda indis ve kaçıncı formülünü bir örnekte kullanacağız. Öncelikle üç sütunlu tablomuz olsun. Ve çalışama yapmamız için üç sütunlu başka bir tablo bize gelsin. Yerden kazanç sağlayıp konuyu daha iyi izah için iki tabloyu birleştirdik.

Excel indis ve kaçıncı formülü mükemmel bir ikilidir. Sadece bunlarla bir çok işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz.
İndis Kaçıncı Formülü Kullanımı

Bu çalışmada yapacağımız işlem fatura numarasını baz alarak bize gelen ikinci tablodaki müşteri ismini bulmak. Zira ikinci tabloda fatura numarası ve tutar kısımları dolu olmasına rağmen firma ismi kısmı boştur. Oysa mevcudumuzda bulunan tabloda fatura numarası ve firma ismi kısımları doludur. Biz de ortak değer yani fatura numarası üzerinden eşleştirme yapıyoruz. Elbette sorunumuzu indis kaçıncı formülünü kullanarak çözeceğiz.

Excel İndis ve Kaçıncı Formülü Örnek

Sonuçta üç sütundan oluşan çalışmamız var. Üç sütunlarda sırasıyla tarih, fatura numarası ve firma ismi olsun. Müşteriden bize gelen listede ise sadece fatura numaraları ve tutar sütunları bulunsun. Bunun yanında bizden yapmamız istenen fatura numarasının hangi firmaya ait olduğu tespittir. Özellikle bu çeşit işlemlerde indis kaçıncı formülü pratik şekilde kullanılabiliyor.

TARİHFATURA NOFİRMA İSİMFATURA NOTUTARFİRMA İSİM
ABCDEF
01/02/202212561A FİRMASI124501.000
01/02/202212565Z FİRMASI 125651.500
05/02/202212600X FİRMASI 125612.200
10/02/202212350C FİRMASI 123503.500
21/02/200212450W FİRMASI126004.500
İNDİS KAÇINCI FORMÜLÜ KULLANIMI

Elimizde bulunan A-B-C sütunlu TABLO var. Ancak farklı bir kanaldan gelen D ve E sütunlu tablo üzerinde çalışma yapmamız isteniyor. Elbette çalışma yapacağız tablonun sütun ve satır sayısı her zaman bu şekilde az olmuyor. Bunun yanında bol sütunlu ve satırlı tablolar da oluyor. Bilmemiz gereken veri ne kadar çok da olsa indis kaçıncı formülü ile kolayca işlem yapabiliyoruz.

Bize verilen tabloda firma ismi bulunmuyor. Buna karşılık elimizdeki tabloda firma ismi bulunuyor. Mevcut tablomuzun B sütunu ile bize gelen tablonun D sütünü ortak değere sahip. Biz de bu iki sütunu anahtar sütun olarak değerlendirerek indis ve kaçıncı formülünü kullanacağız. Bu şekilde bize gelen tablodaki “Müşteri İsmi” sütununu dolduracağız. Bilindiği gibi Excel formülüne “=” ile başlıyoruz. Şimdi formülümüzü yazmaya başlayalım. Sonrasında formülümüzün izahatını yapacağız.

=EĞER(D2=””;””;İNDİS;C:C;KAÇINCI(D2;B:B;0)

Formülümüzü bu şekilde yazdık. Kısaca indis kaçıncı formülün izahını da yapalım.

İndis ve Kaçıncı Formülünün İzahatı

EĞER(D2=””;””

Bu kısamda anahtar sütundaki, satır değerini belirtiyoruz. Bizim için eşleştirme yapacağımız ortak değerin üzerinden formülü kurguluyoruz. Tablomuzdaki ve bize gelen tabloda ortak nokta fatura numarasıdır. İndis kaçıncı formülümüzün kurgusunda fatura numarasını baz alıyoruz. Eğer anahtar kelimemiz varsa işleme devam et, yok ise boş geç anlamında kullanıyoruz.

İNDİS;C:C

Bu işlem ile hangi sütundaki değerleri getireceksek o sütunu seçiyoruz. Anahtar kelimenin eşleşmesi ile bizim gelmesini veya bulmak istediğimi sütundur.

D2;B:B;0

Buradaki D2 daha önce formülün başında yazdığımız anahtar kelimeyi simgeliyor. Daha açık ifade ile formülün başlangıcındaki harf ne ise buraya da o harf yazılıyor.

Hemen sonrasında kullandığımız B:B ise bizim anahtar sütunumuz oluyor. İki çalışma tablosunda da ortak bulunan sütunu simgeliyor. Burada ortak bulunan yani anahtar sütun fatura numarasının bulunduğu sütundur. Sonrasında kullandığımız 0 sıfır ise tam eşlemeyi simgeliyor. Yani D sütunundaki değerlerle bire bir eşleme sağlandığı zaman getirilmesi gereken değerdir.

İndis Kaçıncı formülü çok pratik ve kullanımı oldukça yaygın bir formüldür. Özellikle “DÜŞEYARA” kullanmamız gereken her işlemde kullanabiliriz. Bu formülü kullanmamız için mutla anahtar sütunun bulunması gerekiyor. Çünkü bütün işlemler ortak kelime üzerine kurgulanıyor.