Excel

Çift Tıklama Makrosu Nasıl Yapılır DoubleClick

Çift Tıklama Makrosu orijinal adıyla BeforeDoubleClick işlemi nasıl yapılıyor. Birçok raporlama veya Excel işlemimizde kullanabileceğimiz makronun çalışmasını örnekle açıklayalım.

Oldukça basit yapıya sahip olmasına rağmen çalışmalarımıza veri ayrıştırmada katkı sağlıyor. İsteğe göre ilave özellikler de eklenebiliyor. Ne gibi derseniz çift tıkladığınızda ilgili hücrede işlem yaparak satının rengini değiştirebiliyor. Bu sayede işlem yaptığımız hücreyi fark edebiliyoruz. İstersek işlem yaptığımız hücre öbeğini görünmeyecek şekilde silebiliriz. Ancak mevcut tablo üzerinde işlem yapmanız yeterli olacaksa bu haliyle de kullanabilirsiniz. Bu çeşit çalışmalar kişiye özel olduğu için ihtiyaç durumunda ilave özellik eklenebiliyor.

Çalışma sayfasında tek satır üzerinde uygulanan DoubleClick işleminin farklı hücrede kullanılması pek yaygın değildir. Ancak ihtiyaca istinaden kullandığımız çalışmayı sizlere paylaşıyoruz. Yani satır bazında olduğu gibi hücrede bazlı olarak da kullanabiliyoruz. Elbette bu özellik makro çalışmamıza değer katıyor.

Çift Tıklama (DoubleClik) Makrosu Yapım Aşaması

Çift tıklama makrosu için çalışma sayfamızdaki senaryomuz; aldığımız çekleri ve verdiğimiz çekleri gösterir şekilde bir liste oluşturduk. Şimdi bu işlemimizi çift tıklama makrosu ile daha da kolay raporlayabileceğiz.

Listemizde tarih, çek vadesi ve tutar kısmı bulunuyor. Giriş ve çıkış şeklinde ayrı ayrı sütunlara listelenmiş verilerden bir kısmını seçelim. Raporlama veya bilgilendirme amacıyla seçtiklerimizi ayrı bir sayfada alt alta biriktirelim.

Çift Tıklama Makrosu
Çift Tıklama Makrosu

İşlem yapacağımız veriler resimde görüldüğü gibi. Giriş tarafında A-B-C sütunlarında çek numarası vade ve tutarlar var. Aynı şekilde çıkış tarafında da E-F-G sütunlarında çıkış yaptığımız veriler var. Bunların içinde seçtiğimiz girişi ve çıkışı yapılan çeklerin AKTAR çalışma sayfasına aktaracağız. Örnekteki makromuzda C sütunundaki hücrelere çift tıkladığımızda ilgili satır yani ABC satırları AKTAR çalışma sayfasının A sütununa göre aşağı doğru listeleniyor.

Aynı şekilde çeklerin çıkış tarafındaki E-F-G satırın da G sütununa tıkladığımızda ilgili satırı AKTAR çalışma sayfasının E hücresine göre aşağı doğru listeliyor. Makromuzu çalıştırdığımızda, çalışma sayfasındaki veriler yerinde duruyor. Sadece seçtiğimiz üçlü satır AKTAR çalışma sayfasına aktarılıyor.

Çift Tıklama Makrosunun Teknik Açıklaması

Hazırladığımız makronun kullanımını gördük. Şimdi ise yazılım kısmını izah edelim.

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("C2:C65536")) Is Nothing Then
son = Sheets("AKTAR").Range("A" & Rows.Count).End(3).Row + 1
Range(Cells(Target.Row, "A"), Cells(Target.Row, "C")).Copy
Sheets("AKTAR").Range("A" & son).PasteSpecial xlPasteValues
Application.CutCopyMode = False
Cancel = True

End If


If Intersect(Target, Range("G2:G65536")) Is Nothing Then Exit Sub
son = Sheets("AKTAR").Range("E" & Rows.Count).End(3).Row + 1
Range(Cells(Target.Row, "E"), Cells(Target.Row, "G")).Copy
Sheets("AKTAR").Range("E" & son).PasteSpecial xlPasteValues
Application.CutCopyMode = False
Cancel = True
End Sub

Makromuz üzerinde kısaca izahat yapalım. İkinci satırda bulunan C2:C65536 çift tıklama yapacağımız giriş sütununu gösteriyor. Çalışmamızın durumuna göre çit tıklayacağımız sütun harfini değiştirebiliriz. Hemen onun altındaki üçüncü satır ise verimizin hangi sayfaya aktarılacağını ifade ediyor. Satırın başındaki “son=” ifadesi satırların aşağı doğru sıralanmasını sağlıyor. Bunun yanında “Range(“A”” ifadesi kısmı da aktarılan verimizin hangi sütunu baz alarak sıralayacağını gösteriyor. Dördüncü satırımız ise çalışma sayfasının hangi değerlerinin aktarılacağını ifade ediyor. Örneğimizde A-B-C hücrelerinin aktarımı sağlanıyor. Makromuzun beşinci satırı da verinin değer olarak kopyalanıp “AKTAR” çalışma sayfasına yapıştırılacağını ifade ediyor. Onun altındaki “Application” ile başlayan satır ise çift tıklama yapıldığında alanın seçili kalmadan kaldırılmasını sağlıyor. Giriş kısmındaki işlemelerin aynısı çıkış tarafında da yapılıyor.

Makronun Kullanımı ve Genel Değerlendirmemiz

Açıklamalarımızın ışığında makro üzerinde istendiği şekilde değiştirme ve geliştirme yapılabiliyor.

bilgi
Çift Tıklama Makro Sonucu

Makroyu çalıştırdığımızda veriler AKTAR sayfasında birikiyor. Bu şekilde kullanacağımız verileri sadeleşmiş halde görebiliyoruz. Ayrıca burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Mouse ile çift tıklama ile çalıştırılan makroların çalışma sayfasının kod bölümde olması gerekiyor. Bunu da çalışma sayfasını gösteren sekmenin üzerine gelerek sağ tıklayarak kod görüntüle seçeneği ile açılan pencere yapıştırarak yapıyoruz.

Makro yazılımlar Excel’in tamamlayıcı parçasıdır. Sadece ikisinin kullanılması ile birçok raporlamayı rahatlıkla yapabiliyoruz.

Örnek çalışma dosyasını buradan indirebilirsiniz.