Excel

Excel İndis ve Eğerhata Formülünü Nasıl Yaparız

İndis ve Eğerhata formülünün kullanımı oldukça kolaydır. Bunun yanında iki fonksiyona ilave edeceğimiz farklı fonksiyonla birçok işlemimizi zorlanmadan yapabiliyoruz. Excel çalışmalarının vaz geçilmezi İndis fonksiyonu elbette birçok işlemin kilit noktasını oluşturuyor.

Ancak YMMM bürosunda çalışan eleman KDV iade inceleme raporu hazırlamak için muhasebe bürosundan bazı evraklar istiyor. Böylelikle KDV iade raporunu hazırlayabiliyor. Karşıt inceleme için istenen evraklardan özellikle şunlar her zaman isteniyor.

  • KDV ve Muhtasar Beyannameler
  • İlgili dönemin 191 ve 391 muavin dökümleri
  • Alış faturalarının listesi
  • Firmanın ortak sayısı, hisse dağılımı ve T.C. numaraları

İstenen evraklar arasında özellikle sermaye dağılımını gösterir tablo da bulunuyor. Oysa her seferinde ortakların bilgilerini, sermaye oranlarını ve T.C. numaralarını yazmak zaman alıyor. Bu nedenle oluşturduğumuz liste ile bu sorunu çözüyoruz. Elbette tablomuz güncellemeye uygun olduğu için bir defa hazırlamak yeterli oluyor. Her ne kadar karışık gibi gelse de uyguladığınız zaman oldukça kolay olduğunu göreceksiniz. Eğer listedeki formüllerle uğraşmak istemiyorsanız çalışma örneğini linkten indirerek böylece sadece kişisel bilgileri de tamamlayabilirsiniz.

Eğerhata ve İndis Çalışma Dosyasını Birlikte Oluşturalım

Listemizin formülü oluşturmadan önce firmaları kolay seçmek için listeleme çalışma sayfası hazırlıyoruz. Kullanacağımız listelemeyi başka işlemlerimizde de kullanabiliriz.

indis ve eğerhata
indis ve eğerhata

Hazırlayacağımız listeleme tablosu zorunlu değildir ama yardımcı tablo niteliğindedir. Ancak sonraki sorgulamalarda tablomuzun oldukça zaman kazandırdığını görüyoruz. Kısaca tablomuzda A sütununu manuel yazarak dolduruyoruz. Oysa B, C ve D sütunlarını ise formülle oluşturuyoruz.

A sütununa firmaların isimlerini yazarak başlıyoruz.

B sütununa yazacağımız formül ise;

EĞER(ESAYIYSA(MBUL(firma;A2;1));SATIR(G1);””)

Formülümüzdeki “firma” ismi SORGULAMA sayfasındaki A2 hücresini ifade ediyor. Bu hücreyi ise aradığımız firmaya kolay ulaşmak için yazdığımız kısa adı ifade ediyor. Hücreye yazdığımız kısa adın sağındaki B2 hücresinde veri doğrulama ile firma filtrelemesi yapılıyor.

C sütununa yazacağımız formül;  

EĞERHATA(İNDİS(dinamik;KÜÇÜK(B:B;SATIR(H1));1);””)

Formülümüzde “dinamik” yazan kısım A sütunundaki firmaları ifade ediyor. Elbette Ad tanımlamasını ister manuel yaparız ister dinamik. Oysa örneğimizde dinamik Ad tanımlaması şeklinde yaptık. Dinamik olmasının avantajı A sütununa ilave ettiğimiz her firmayı kapsıyor olmasıdır. Oysa Ad tanımlamalarında başlangıç ve bitiş sütunu belirtilir.

D sütununa yazacağımız formül;  

EĞERHATA(KAYDIR($C$2;0;0;BAĞ_DEĞ_SAY($B:$B);1);””)

Formülümüzde ilave bir kelime yoktur. Sonuçta işlem tamamen formül şeklindedir.

Veri doğrulamada kullanacağımız formül; KAYDIR(FİRMALAR!$C$2;0;0;BAĞ_DEĞ_SAY(FİRMALAR!$B:$B);1)

Dinamik Ad Tanımlamada kullanacağımız formül: KAYDIR(FİRMALAR!$C$2;0;0;BAĞ_DEĞ_SAY(FİRMALAR!$B:$B);1)

Formüllerin anlamı ve tanımı YouTube videomuzda ayrıntılı şekilde izah ediliyor.

İndis ve Eğerhata Formülü ile Sorgulama Yapalım

Çalışmamızda firmalara ait kişisel bilgileri içeren tablomuzu oluşturuyoruz.

bilgi
Sermaye Durumunu Gösteren Firmaların Listesi

Böylece oluşturduğumuz listede firmanın vergi numarası, firma unvanı, firma ortaklarının isimleri, sermaye payları ve ortakların T.C. numaralarından oluşuyor.

Şimdi ise tablomuzdaki verilerin ışığında sorgulama sayfası yardımıyla aradığımız firmanın sermaye durumunu ve ortakların paylarını böylece görebiliyoruz.

bilgi
Sorgulama Ekranı

Şablonumuzda görüldüğü gibi bizi ilgilendiren kısmı D ve F sütunlarıdır. A ve B sütunu sorgulamayı pratik hale getirmek için yardımcı sütundur. ANASAYFA şeklinde yüklediğimiz resme baktığımızda firmaların bilgilerinin tamamını içeriyor. Liste üzerinden seçmemiz kargaşaya neden olacağı için böylelikle sadece bize gereken firmanın bilgilerini getireceğiz.

Şimdi SORGULAMA sayfasındaki formülleri beraber yazalım.

Tablomuzun D2 hücresine yazacağımız formül;

ORTAKLARIN AD-SOYAD: =EĞERHATA(İNDİS(ANASAYFA!C$1:$C$1000;KÜÇÜK(İNDİS(SATIR(ANASAYFA!$B$1:$B$1000)*(ANASAYFA!$B$1:$B$1000=SORGULAMA!B$2););EĞERSAY(ANASAYFA!B$1:B$1000;”<>”&SORGULAMA!B$2)+SATIRSAY(ANASAYFA!B$1:B1)));””)Başlık

E2 hücresine yazacağımız formül;

SERMAYE : =EĞERHATA(İNDİS(ANASAYFA!D$1:$D$1000;KÜÇÜK(İNDİS(SATIR(ANASAYFA!$B$1:$B$1000)*(ANASAYFA!$B$1:$B$1000=SORGULAMA!B$2););EĞERSAY(ANASAYFA!B$1:B$1000;”<>”&SORGULAMA!B$2)+SATIRSAY(ANASAYFA!B$1:B1)));””)

Son olarak da F2 hücresine yazacağımız formül;

T.C. NUMARASI : =EĞERHATA(İNDİS(ANASAYFA!F$1:$F$1000;KÜÇÜK(İNDİS(SATIR(ANASAYFA!$B$1:$B$1000)*(ANASAYFA!$B$1:$B$1000=SORGULAMA!B$2););EĞERSAY(ANASAYFA!B$1:B$1000;”<>”&SORGULAMA!B$2)+SATIRSAY(ANASAYFA!B$1:B1)));””)

D, E ve F hücrelerinde kullandığımız formül aslında aynı formül. Sadece başlangıcındaki harfler değişiyor. Böylece firma ortaklarının isimlerini getirmek için ANASAYFA tablomuzun C sütununu seçiyoruz. Ortakların sermaye paylarını getirmek için D sütununu seçiyoruz. Son olarak da ortakların T.C. numaralarını getirmek için F sütununu seçiyoruz. Yani formülün başlangıç kısmındaki harfler değişiyor ancak sonraki formüllerde değişme olmuyor.

Muhasebe Mesleği Nereye Eviriliyor

Excel ve makro ikilisi muhasebe çalışanlarının işlerini elbette kolaylaştırıyor. Çalışmamızda hazırladığımız şablon ile evladiyeliktir. Zira düzenli güncellendiğinde gereksiz zaman kaybını önleyecektir. Elbette sadece sermaye takibi için değil bir çok çalışmada da rahat şekilde kullanabileceğimiz yapıya sahiptir.