Muhasebe

Emekli Çalışan Maaş Hesaplama

Emekli çalışan maaş hesaplama nasıl yapılır? Önceleri her yıl güncellenen asgari ücret, artık her altı ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretten Gelir Vergisi kesintisinin kaldırılması hesaplamayı kolay hale getiriyor. Emekli çalışan asgari ücret alır ancak %7,50 oranında prim kesintisi yapılır. Oysa emekliliği hak edene kadar zaten SGK primi ödüyor.

Çalışan ve Emeklinin asgari ücret hesaplamasını yapmadan önce prim kesintilerini gösteren tabloyu hazırlayalım. Akabinde güncellenen asgari ücret ve hesaplamasını yapacağız.

Emekli Çalışan Maaş Hesaplama

emekli çalışan
Emekli Çalışan

Emekli olup çalışma hayatına devam edenlerden sigorta primi kesilir mi? Net maaş hesabı nasıl yapılır? Öncelikle belirtelim ki emekli çalışanlardan kesilen sigorta primleri, çalışanlara göre farklıdır. İşçiden %7,50 oranında prim kesintisi yapılırken, işverende bu oran %24,50’tur. Tabloda ayrıntılı şekilde gösterelim. Normal emekliler tekrar çalışmaya başladığı zaman işveren %5’lik teşvik indirimi alamaz. Ancak EYT kapsamından emekli çalışanlar tekrar aynı işyerinde devam eder ve işe girişleri bir ay içinde yapılırsa bu teşvikten faydalanabiliyor.

YILEMEKLİ
BRÜT ÜCRET
EMEKLİ ÇALIŞANDAN KESİLEN
PRİM ORANI (%7,50)
EMEKLİ NET
MAAŞ
202313.414,50 TL1.006,0912.408,41 TL
202420.002,50 TL1.500,1918.502,31 TL
EMEKLİ ÇALIŞAN NET MAAŞ HESABI

Emeklinin alacağın net maaşın hesabını yaptıktan sonra, işverenin ödeyeceği sigorta primini hesaplayalım. Aynı şekilde hazırladığımız tabloda tutarları ayrıntılı şekilde gösterelim.

YILBÜRÜT ÜCRET
TUTARI
SGDP PRİM KESİNTİSİ
(%22,50)
SGDP KVSKP
(%2)
İŞÇİDEN KESİLEN
PRİM TUTARI
TOPLAM ÖDENECEK
SGK PRİMİ
202313.414,50 TL3.018,26 TL268,29 TL1.006,09 TL4.292,64 TL
202420.002,50 TL4.500,56 TL400,05 TL1.500,19 TL6.400,80 TL
EMEKLİ ÇALIŞN İŞVEREN PRİM HESAPLAMASI

SGK Prim Hesaplama Tablosu

Tablomuz prim kesintilerinin türlerini ve oranlarını gösteriyor.

KESİNTİ TÜRLERİİŞVEREN KESİLEN
ORANI (%)
ÇALIŞANDAN KESİLEN
ORAN (%)
GENEL TOPLAM
Mallüllük, Yaşlılık ve Ölüm11920
Kısa Vadeli Sigorta Kolları22
Genel Sağlık Sigortası7,50512,50
İşsizlik Sigortası213
TOPLAM22,501537,50
KESİNTİ TABLOSU

Hazırladığımız tabloya bakarak asgari ücret üzerinden çalışandan ve işverenden için kesilecek prim oranlarını görüyoruz. Şimdi hesaplamayı yapalım.

Çalışan Net Maaş Hesaplama

YILASGARİ ÜCRETİŞÇİ SGK PRİMİ
%14
İŞSİZLİK PRİMİ
%1
TOPLAM KESİNTİ
TUTARI
NET ÖDENECEK
ÜCRET
202313.414.50 TL1.878,03 TL134,15 TL2.012,18 TL11.402,32 TL
202420.002.50 TL2.800,35 TL200.033.000,3817.002,12 TL
NET ASGARİ ÜCRET HESABI

Emekli çalışan hesaplama tablosunda gördüğümüz gibi çalışandan kesilen SGK ve İşsizlik primlerini brüt asgari ücretten düştüğümüzde net ücreti çıkıyor. 2023 yılı Temmuz ve Aralık aylarına ait asgari net ücret tutarı 11.402,32 TL’dir.

İşveren Prim Kesinti Hesaplama

YILBRÜT ASGARI
ÜCRET
İŞVEREN SGK
PRİMİ(%20,50)
İŞVEREN İŞSİZLİK
PRİMİ (%2)
TOPLAM KESİNTİ
TUTARI
İŞÇİ SGK
PAYI
TOPLAM PRİM
TUTARI
202313.414,50 TL2.749,97 TL268,29 TL3.018,26 TL2.012,18 TL5.030,44 TL
2023PEŞİN ÖDEME İND.ORAN %5670,73 TLÖDENECEK NET PRİM4.359,71 TL
202420.002,50 TL4.100,51400,05 TL4.500,56 TL3.000,38 TL7.500,94 TL
2024PEŞİN ÖDEME
İND.
%51.000,13 TLÖDENECEK NET
PRİM
6.500,81 TL
İŞVEREN PRİM KESİNTİ TABLOSU

İşveren SGK Primlerini düzenli ödediğinde Brüt ücret üzerinden %5 indirim yapılıyor. Bu da oldukça rağbet gören bir teşviktir.

TEŞVİK

Kısaca tabloyu açıklayalım. İşçiden SGK primi kesildiği gibi işverenden de SGK ve işsizlik olmak üzere prim kesintisi yapılıyor. İşçi ve işverenden kesilen SGK primleri muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan ediliyor.

Devlet SGK prim konusunda işverene birçok kolaylıklar sağlıyor ve teşvikler veriyor. Zaman zaman işveren işçi için prim teşviki yanında maaş teşviki de veriyor. Elbette bunlar denetimsiz olduğu için tam yerini bulmuyor. Özellikle SGK primlerini düzenli ödeyen işverene sağlanan %5’lik prim indirimi oldukça kabul görüyor.