Muhasebe

Geç Gelen Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Geç Gelen Fatura kargaşası 2018 yılında çıkan kanunla düzeltildi. Her ne sebeple olursa olsun fiili olarak gerçekleşmiş bir işlemin mükellefi olumsuz etkilemesi önlenmiş oldu.

Yeni düzenleme ile mal, hammadde ve KDV yönünden mağduriyet giderilmiş oldu.

Geç Gelen Gider Faturasının Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılıyor?

6 Nisan 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kanun, ne tevafuk ki mübarek Cuma gününe denk geliyor. Resmi gazetenin 30383 sayılı sayısında, 7104 sayılı Kanunda değişiklik yayınlandı. Bu kanunla 3065 sayılı kanunun 29 uncu maddesi güncellendi.

  • (2) numaralık fıkrasındaki “……vergilendirme döneme” ibaresi, metinden tamamen çıkarıldı.
  • (3) numaralı fıkrasına “vuku bulduğu” sonrasına “takvim yılını takip eden” eklenmiştir.

Özet olarak, 7104 sayılı kanunla geç gelen mal veya hizmet faturasının KDV’si bir sonraki hesap döneminde de indirim konusu yapılabiliyor.

Geç gelen faturanın muhasebe kaydı.
Geç Gelen GİDER Faturası Muhasebe Kaydı

Geç gelen faturanın KDV’si indirim konusu yapılabiliyor. Bunun yanında fatura içeriği gidere ilişkin ise faturanın matrahı “Diğer Dönem Gideri ve Zararı” hesabına kaydediliyor. Elbette K.K.E.G hesabında karşılık ayrılarak dönem sonunda gider hesabından çıkartılıyor.

Sonraki Yıl Gelen Mal Alış Faturasının Durumu?

Kanun maddesindeki düzenleme gideri göz ardı etse de mal veya hammadde alışlarını göz ardı etmiyor. Sanki dönem içinde satın alının mal veya hammadde gibi kayıtlara alınabiliyor. Elbette bunun da bir kaç özellikli durumu var. Konu detaylı şekilde izah edildiğinde görüleceği gibi düzenleme gayet sarih ve anlaşılır şekildedir.

bilgi

Örneğimizi de 2023 yılının Aralık ayında satın alınan malın faturası sehven kayıtlara intikal etmedi. Şubat ayında KDV beyannamesi döneminde hata fark edildi. Bu durumda mal alış faturasını 2024 yılı Ocak dönemine kaydederek KDV beyannamesinde alış olarak beyan edebiliyoruz.

Geç Gelen Fatura ve Bazı özellikleri

Türk muhasebe sisteminde dönemsellik ilkesi gereği, gider ve gelirlerde dönemsellik ilkesi geçerlidir. 7104 sayılı kanunla gelen güncelleme ile KDV yönünden bir istisna gelmiş oldu. Her ne kadar yüksek tutarlar için cazip olsa da, Form BA yönünden gelecek cezayı ve harcamanın gider olarak değerlenememesi sıkıntılı bir durumdur. Bunun yanında güncel dönemde e-faturaların beyan zorunluluğu Form BA’ dan çıkarıldı. Bu da işletmeye ilave külfeti ortadan kaldırmış oldu.

Yıl geçtikten sonra gelen faturalarda şu detaylara dikkat edilmesi gerekiyor;

  • KDV tutarının tamamı yapılabiliyor
  • Faturadaki malın önceki dönemde satılan kısmının maliyet tutarı KKEG hesabına atılıyor
  • Fatura da imalata ilişkin gider varsa ve mamul üretiminde kullanıldıysa, kullanılan gider KKEG hesabına alınır

Sonraki hesap döneminde gelen faturanın içeriği muhasebe kaydı açısından önemlidir. Zira işletme giderine ait ise gider kısmı KKEG hesabında takip ediliyor. Buna karşılık faturanın içeriği mal veya hammadde ise normal kayıt yapılabiliyor. Ancak faturaya ilişkin mal önceki dönemde satılmış ise ve stoklarda görünüyorsa dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Önceki döneme ait satılan malın maliyeti ayrıştırılarak çıkan tutarın KKEG hesabında takip edilmesi gerekiyor. Ayrıca imalatta kullanılan hammadde ise de aynı yol izleniyor. Ancak maliyete atılan gidere ilişkin fatura olursa bununda ayrıştırılarak KKEG hesabına alınması gerekiyor.

Özet olarak ilgili faturada; önceki dönem stoklarda veya imalatta ya da hammadde stoku olarak dikkate alınmadıysa, fatura bu dönemde olduğu gibi kayıtlara alınabiliyor.

Ancak önceki dönemi ilgilendiren stok, imalat vb. bir işlemle fatura içeriği ilişkilendiriliyorsa faturanın ayrıştırılarak kullanılmayan kısmı yeni dönemde dikkate alınabiliyor.