Blog

Tolerans Ve Hoşgörü Kavram Kargaşası

Tolerans ve hoşgörü kavramlarını çok sık duyar ve de kullanırız. Ancak bir çoğumuz iki kavramı farkında olmadan bir biri yerine kullanırız. Oysa taban tabana zıt iki kavramın aynı anlamda kullanılması da anlamsızdır. İstedik ki biraz düşünelim. Zira kültürümüz nasıl ki kavramlarla tar-ü mâr oldu, dileriz kavramlarla tekrar toparlanıp ayağa kalkar.

Tolerans İle Hoşgörü Kavramının Açıklaması

Tolerans ve hoşgörü kavramını izah ederken önce belirtilim ki tolerans 18. yy Batının icat ettiği kavramdır. İnanç konusunda hassasiyetleri olmadığı için onlar tarafından yadırganmadı. Oysa insanı ayakta tutan, yaşama sevinci verip gaye veren inançtır.

Tolerans farklı hakikatlerin bulunabileceği anlamında kullanılır. Elbette bu kelime din ile ilgilidir. Her ne kadar kelimenin sahipliğini daha doğrusu bu şekilde anlamlandırmasını Batı yapsa da kelimenin kullanımı oldukça eskiye dayanır. Oysa eskiden kullanım şekli tahrif olmayan dini söylemlerin ortak noktasını belirlemekti. Sonradan, özellikle günümüzde kullanımı tamamen iyi niyetten yoksun, çarpıtılmıştır. Açık ve net olarak belirtebiliriz ki doğru tektir. Mızrak uzundur Tolerans yanlıları mızrağı ne kadar kısaltmaya çalışılırsa çalışsın mızrak ÇUVALA sığmaz.

Dinler Arasında Tolerans Kabul Edilemez

Hz. Kur’an gayet net ve kesin olarak belirtiyor. “Sizin batıl dininiz size, Benim hak dinim Bana.” Düşman olmak zorunda değiliz ama dinler arası diyalog gibi içi boş ve doğuştan butlan bir şeyi asla kabul edemeyiz/etmemeliyiz. Tolerans ve Hoşgörü kavramların yerinde kullanıp itibar etmeliyiz.

Tolerans ve Hoşgörü
Tolerans ve Hoşgörü

Tolerans ve Hoşgörü kavramlarını örneklendirecek olursak. Evinize misafir olarak gelen ve yanlışlıkla sevdiğiniz bir eşyanıza zarar veren çocuğa kızmadan onu affedersiniz. Gayet insanı bir davranıştır. Zira burada kasıt yoktur, ihmal, kaza veya şımarıklıktan kaynaklanıyor. Oysa bidonundaki benzini evinizin etrafına döküp sonrada ateşe veren bir kimse affedilemez. Velev ki çok yakınınız dahi olsa. Çünkü kasıt vardır.