Kavram Sözlüğü

Kavram-Bilim sözlüğü, kavramların felsefe ve bilim ile iç içe tanımlarından bahsediyoruz. Felsefe ve bilim 17.yüzyıla kadar ayrılmamıştır. Bu hep birlikte devam etmiş ve birbiri iç içe anılmıştır. Filozoflar aynı zamanda bilim insanları da olmuşlardır. Filozofta bulunan merak, öğrenme iştiyaki, düşünce zenginliği onları sürekli yeni şeyler keşfetmeye, yeni tecrübeler edinmeye itmiştir. Böylelikle insanlığa faydası olacak birçok icatın muciti olmuşlardır. Fikirleriyle insanları, toplulukları hatta da devletleri yönlendirerek tarihe yön vermişleridir. O şahsiyetler kimi zaman iyi şeylere vesile olmuş kimi zamanda kötü şeylere sebep olmuştur. O yüzden her filozof doğruyu söylemediği gibi her filozof denen gerçekten filozof mudur? Bu yüzden kimi okuduğumuza, kimi kabul ettiğimize dikkat etmeliyiz.