Hikmet Kesitleri

Hikmet Kesitleri, hakikati arayanların düşünce dünyalarına katkıda bulunmayı hedefleyen bir ekip. Önemli düşünürlerin fikirlerinden, hayatlarından aldığımız kesitleri sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda felsefe-bilim sözlüğü adı altında kavramlara felsefe ve bilim ışığında yapılan tanımları paylaşıyoruz. Önemli ve değerli düşünürlerin, filozofların ve edebiyatçıların aforizmalarını sunarak düşünmeye sevk etmek istiyoruz.