Farkındalık

Farkındalık bilinenin aksine hayatın anlamını bulmak için değildir. Hayatın anlamını bulanlar bilgelerdir. Bilgelikse felsefenin annesi mesabesindedir. Nasıl ki annelerimize benzesek de onlardan tamamen farklı bir bireyizdir.

Felsefede asıl olan kavram mühendisliğidir. Kavramların hakiki manalarını bulan kişi filozofdur. Filozof, kavramları tanımlar, tarif eder ve onlarla yeni kavramlar türetir. İşi düşünmektir filozofun.