Yük Taşımacılığı Hizmet Alımında Tevkifat Uygulaması

Yük taşımacılığı malların depodan alınıp, müşterinin belirlediği yere fiziksel şekilde taşınmasıdır. Firma, sevkiyat aşamasına geçmeden önce malın paketlemesini yapar veya yaptırır. Aynı zamanda taşıma hizmetini nakliye ve lojistik firmaları sağlar. Malın taşımasını ise üç şekilde sınıflandırabiliriz.

Şimdilik Sadece Kara Yolu Taşmacılığında Uygulanıyor
 • Mal Kargo firması aracılığı ile taşınıyor olabilir
 • Malı satan firma kendi araçları ile malı taşıyordur
 • Mallar ticari faaliyeti nakliye hizmeti veren firma vasıtası ile taşınıyordur.
 • Ticari malı satın alan firma kendi aracıyla taşıyor olabilir.

Nakliye hizmetini veren firma, verdiği hizmetin durumuna göre faturayı tevkifatlı ve tevkifatsız şekilde düzenler.

Yük Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı Nasıl Uygulanır

Yük taşımacılığı hizmeti ile ilgili Resmi Gazete’de 16.02.2021 tarihinde 31397 sayılı gazete ile yeni bir Tebliğ yürürlüğe girmiş oldu. Bu şekilde KDV Genel Uygulama Tebliğin (Seri No:35) yürürlüğü girmesi ile kara yolu ile yük taşımacılğı hizmetine 2/10 oranında KDV tevkifatı başladı.

Kara Yolu Yük Taşımacılığı
 • Kara yolu ile yük taşımacılığı hizmeti verenler KDV tevkifatlı fatura düzenler
 • 01.03.2021 tarihinden itibaren yük taşımacılığında 2/10 oranında tevkifat uygulanacaktır
 • 2021 yılı için KDV dahil 1.000 TL’ yi aşması durumunda geçerlidir.

Fason konfeksiyon hizmeti alan firma KDV2 beyannamesi düzenliyordu. Yeni uygulama ile nakliye hizmeti alan firma da aynı şekilde KDV2 beyannamesi düzenleyecektir.

Yük Taşımacılığında Tevkifattan İstisna Durumlar Nelerdir?

Kanun koyucu düzenledikleri faturada hangi ticari işletmelerin istisna veya zorunlu tutulduğunu belirlemiştir. Bu durumda;

Araca Firmalar Tevkifatlı Fatura Düzenler
 • Kargo İşletme Yetki Belgesi’ne sahip işletmelerin daha açık ifade ile M1, M2, M3 yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler muaftır
 • Taşımacılık ile zorunlu belge ve sertifika sahibi E, G, K, L, N, P, R yetki belge sahibi gerçek ve tüzel kişiler düzenledikleri faturada KDV tevkifatından muaf değildir. Faturaları tevkifatlı düzenler.

Açıklamadan da anlaşılacağı gibi halk arasında kullanılan kargo firmaları muaf tutuluyor ancak yük taşımacılığı hizmeti veren işletmeler KDV dahil 1.000 TL’nin üzerindeki faturalarda KDV tevkifatı uyguluyor.

Yük Taşımacılında Bazı Özel Durumlar ve Uygulamaların İzahatı

Taşımacılık hizmetini yüklenen firma aynı zamanda taşıma hizmetini aracı firmaya devrettiği durumlarda oluyor. Böyle durumlarda eğer firma;

Tevkifat Kodu
 • Yük taşıma hizmetini aracı firmaya devrettiyse
 • Taşıma hizmetini devretmeden başka firmaya yaptırdıysa

böyle durumda hizmeti veren firma hizmet verdiğinde tevkifatsız fatura düzenler. Her ne kadar yükü taşıyan firma nakliye işi yapsa da başkası nam ve hesabına yapmıştır. Ancak İşi organize eden ana nakliye firması hizmet verdirdiği aracı firmaya faturayı tevkifatlı şekilde düzenler.

Bununla birlikte mal ve hizmeti üreten firma sattığı malın aynı zamanda nakliyesini de yapar. Verdiği nakliye hizmetine karşılık tutarı faturada ayrı şekilde gösterir. Eğer tutar 1.000 TL ve üzerinde ise tevkifata tabi şekilde faturayı düzenler. Bu şekilde sattığı mal ve verdiği nakliye hizmeti için aynı faturayı kullansa da nakliye hizmeti için tevkifat kesintisi yapar.

Alınan Tevkifatlı Faturanın Muhasebe Kaydını Nasıl Yaparız?

Yük taşımacılığında aldığımız tevkifatlı faturanın muhasebe kaydının nasıl yapılacağını Datasoft muhasebe programına göre izah edeceğiz. Elbette alınan hizmetin türüne göre firmanın muhasebe kaydı farklı olacaktır. Bununla beraber hizmet aldığı firmaya eksik ödediği 136,80 TL tevkifat tutarını KDV2 beyannamesi ile beyan edip ödeyecektir.

Tevkifatlı Alınan Faturanın Muhasebe Kaydı
 • İmalat yapılan hammadde ve hizmetin taşınması durumunda 150 no.lu hesapta izliyoruz
 • Ticari malın taşınması durumunda ise 153 no.lu hesaba kaydederiz.

Çok sık şekilde çıkan ve güncellenen kanun ve uygulamalar vardır. Bunların takibi gerek firma ve gerekse muhasebecilerin dikkat etmesi zorunludur. Ancak gündemi takip ederken konuların gözden kaçmaması için Maliye Bakanlığının tedbir alması gerekir. Güncel şekilde çıkan ve değişen mevzuatı yayınlayıp tasnif ve indekslemesi de gereklidir. Siz de konu takibinde ilgili birimlerin verdiği hizmeti yeterli görüp memnun kalıyor musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.