Geç Gelen Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

Geç Gelen Fatura kargaşası 2018 yılında çıkan kanunla bir nebzede olsa düzelmiştir. Ancak istendiği gibi yaraya merhem olamamıştır. Zira meslek erbabının ve mükelleflerin beklentisi daha kapsayıcı olmasıdır. Oysaki, geç gelen fatura sadece KDV yönünden güncellenip, gider veya maliyet yönüne dokunulmamıştır.

Geç Gelen Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılıyor?

6 Nisan 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlandı, bu günde mübarek Cuma gününe denk geliyor. Resmi gazetenin 30383 sayılı sayısında, 7104 sayılı Kanunda değişiklik yayınlandı. Bu kanunla 3065 sayılı kanunun 29 uncu maddesi güncellendi.

  • (2) numaralık fıkrasındaki “……vergilendirme döneme” ibaresi, metinden tamamen çıkarıldı.
  • (3) numaralı fıkrasına “vuku bulduğu” sonrasına “takvim yılını takip eden” eklenmiştir.

Özet olarak, 7104 sayılı kanunla geç gelen mal veya hizmet faturasının KDV’si bir sonraki hesap döneminde de indirim konusu yapılabiliyor.

Geç Gelen Fatura Muhasebe Kaydı

Geç gelen faturanın KDV’si indirim konusu yapılıyor. Fakat mal veya hizmet tutarı “Diğer Dönem Gideri ve Zararı” hesabına kaydediliyor. Elbette K.K.E.G hesabında karşılık ayrılarak dönem sonunda maliyet ve gider hesabından çıkarılıyor.

K.K.E.G

Geç Gelen Fatura Uygulaması Çelişki İçeriyor, Beklenen Olmadı

Türk muhasebe sisteminde dönemsellik ilkesi gereği, gider ve gelirlerde dönemsellik ilkesi geçerlidir. 7104 sayılı kanunla gelen güncelleme ile KDV yönünden bir istisna gelmiş oldu. Her ne kadar yüksek tutarlar için cazip olsa da, Form BA yönünden gelecek cezayı ve gerçek gider, mal alışının maliyet olarak değerlenememesi sıkıntılı bir durumdur.

Her ne kadar kanun koyucu haklı konumda da olsa, dijital gelişmeler çok hızlı oluyor. Kayıtların deftere yazılması, her ay verilen beyannameler, e-defter beratlarının sistem yüklenmesi işlemi yapılıyor. Bu yüzden geriye dönük işlemler gayet meşakkatli oluyor.

Oysa kanun koyucu lehine birçok olamaz denilen kolaylıklar sağlanabiliyor. Mesela yanıltıcı belge tespit durumunda gereksiz işlemlere girişmeden, sadece o dönemin KDV beyannamesinin düzeltilmesi, gibi.

Geç Gelen Faturanın Kayıtlara Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar

7104 sayılı kanun prensip olarak 2019 yılında başlıyordu. Ancak Maliye Bakanlığı 2019 yılında 23 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle 2018 yılı da kapsama alınmıştır.

Her ne kadar geç gelen fatura ile ilgili ait olduğu dönemle ilgili gerekli düzeltme yapılabiliyor. Fakat zaman ve uğraşın fazla olması cazipliği ortadan kaldırıyor. Sonuçta yapılan ticari faaliyet varsa, aynı şekilde KDV yönünden yapılan düzenlemenin, mal ve hizmet yönünden de yapılması yerinde bir davranış olacaktır.

Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki; maliye ayağında yapılan dijitalleşme ile muhasebecilerin evirilerek yeni teknolojiyi yakalaması zorunludur. Artık alınan ve kesilen faturalar sistemde görülebiliyor. Ayrıca 5 bin TL ve üzeri faturaların e-arşiv kesilme zorunluluğu takibi kolaylaştırıyor.

Muhasebecilere düşen ise, teknolojik imkanları kullanarak, az emek ve teknik desteklerle fatura takibini en iyi şekilde yapmasıdır. Siz de bu konuda aynı görüşü paylaşır mısınız?

Benimrüyam ise mali konularda sistemli ve indeksli bir arşivin olmasıdır. Bunun yanında bir telefon kadar yakın mali danışmana ulaşılıyor olunmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.